Kde jsem:

Digitalizace — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

24. 2. 2009

Memorandum o spolupráci ČT a Ministerstva vnitra ČR

Generální ředitel České televize Jiří Janeček a ministr vnitra ČR Ivan Langer podepsali 24. 2. 2009 memorandum o spolupráci ČT a MVČR na rozvoji služeb státní správy občanům prostřednictvím digitálního zemského TV vysílání a související technické infrastruktury.

Rozvoj digitálního zemského vysílání a s tím souvisejících služeb figuruje v dlouhodobém strategickém plánu České televize jako jedna z předních priorit, zákonem stanovený úkol. Televize veřejné služby v této oblasti nyní učinila další významný krok.

Generální ředitel ČT Jiří Janeček a ministr vnitra Ivan Langer v úterý 24. února 2009 podepsali memorandum o vzájemné spolupráci České televize a Ministerstva vnitra ČR při rozvoji televizních služeb.

Spolupráce bude zaměřena na rozvoj služeb státní správy občanům prostřednictvím digitálního zemského TV vysílání (T Služeb), na budování související technické infrastruktury a její začlenění do národního krizového vyrozumívacího systému.

Soubor služeb nazývaných T Government umožňuje mimořádně efektivní cestou informovat obyvatelstvo a zmírnit dopady problému označovaného jako digital divide – nepříznivého rozdělení občanů na skupinu s přístupem k IT technologiím a tedy i k informacím a na nemalou část veřejnosti, jež takovou možností nedisponuje.

Technické řešení závisí na požadavcích státní správy, která bude dodávat obsah T Služeb a bude za něj v plné míře odpovídat. Česká televize poskytne nezbytné know-how pro vývoj potřebných aplikací, a poté jako operátor zajistí šíření informací prostřednictvím regionalizované sítě digitálního zemského vysílání. Ta by měla umožnit selektivní zásah regionů až do úrovně vyšších územně správních celků. Takový systém informování obyvatel najde své uplatnění nejen ve všedním životě, ale i v případě krizových situací, jakými jsou průmyslové havárie, živelní pohromy a další události, v jejichž průběhu jiné komunikační prostředky (pevné telefonní linky, mobilní sítě, internet) zaznamenávají obvykle komplikace způsobené extrémním náporem veřejnosti na zdroje informací.

Česká televize a Ministerstvo vnitra ČR budou letos připravovat pilotní projekty. První z nich by měly být uvedeny do zkušebního provozu v závěru roku 2009. Začátek řádného provozu T Služeb lze očekávat v dalších letech.

T Služby nikterak neovlivní stávající princip digitálního zemského vysílání čtyř programů České televize a doplňkových digitálních služeb v rámci multiplexu veřejné služby, budou zcela svébytným rozšířením digitální sítě 1.

Štěpán Janda
Tiskový útvar ČT
23. 4. 2009Žijeme digitalizací: 26. 4. na ČT1 vše o vypnutí analogového vysílání v Praze
21. 4. 2009Výluka analogového i digitálního vysílání ČT z Cukráku – 22. dubna
27. 3. 2009Žijeme digitalizací sledovalo 26. 3. na ČT1 téměř půl milionu diváků
27. 3. 2009Česká televize zahájí výstavbu sekundárních digitálních vysílačů
24. 3. 2009Žijeme digitalizací: speciál diskusního pořadu Máte slovo – čtvrtek 26. března
23. 3. 2009Analogová ČT1 z vysílače Praha - město končí 30. dubna!
27. 2. 2009ČT posiluje digitální vysílání na Moravě
24. 2. 2009Memorandum o spolupráci ČT a Ministerstva vnitra ČR
6. 2. 2009ČT4 žije sportem už tři roky
6. 2. 2009Konec analogové ČT1 z vysílače Praha - město signalizuje piktogram

« | | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | | » (25)