Kde jsem:

Digitalizace — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

26. 3. 2007

ČT a ČTÚ připravují multiplex veřejné služby (MPX 1)

V pátek 23. března 2007 proběhlo jednání zástupců České televize a Českého telekomunikačního úřadu o současné situaci přechodu na digitální televizní vysílání a o možnosti urychleného zřízení multiplexu veřejné služby (MPX 1).

Cílem takového kroku je pomoci vyřešit některé problémy související s digitalizací.

Jak návrh řešení ČT, tak i návrh kmitočtového přídělu pro multiplex veřejné služby (MPX 1), který předložil ČTÚ, vytváří dobrý základ pro další jednání a dává reálnou šanci na realizaci takového projektu. Česká televize a Český telekomunikační úřad se dohodly na dalších krocích, které povedou k detailnímu technickému posouzení a dopracování předloženého řešení, ke stanovení definitivních technických parametrů a k vypracování reálného harmonogramu výstavby multiplexu 1.

ČT i ČTÚ jsou připraveni garantovat, že realizace projektu žádným způsobem negativně neovlivní současné vysílání či výstavbu dalších sítí, ale naopak jejich výstavbu v budoucnu zjednoduší a urychlí. ČTÚ i ČT zároveň připraví návrhy věcných záměrů nezbytných legislativních úprav, které jsou nutné k realizaci takového plánu.


Martin Krafl
Tiskový mluvčí ČT
30. 3. 2007ČT věnuje digitalizaci na Domažlicku zvláštní pozornost
26. 3. 2007ČT a ČTÚ připravují multiplex veřejné služby (MPX 1)
2. 3. 2007Společný postup České televize a Českého telekomunikačního úřadu v procesu digitalizace
20. 2. 2007Divákům ČT24 a ČT4 SPORT neunikne žádný pořad
7. 2. 2007ČT4 SPORT - rok od zahájení jeho vysílání
28. 12. 2006Teletext ČT4 SPORT
12. 12. 2006ČT zahájila vysílání EPG (elektronického programového průvodce)
6. 12. 2006Česká televize zaktualizovala web k digitálnímu vysílání
5. 12. 2006Úspěch internetového vysílání České televize
8. 11. 2006Který program v přechodném digitálním multiplexu A nejvíce láká diváky?

« | | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | | » (25)