Kde jsem:

Digitalizace — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

2. 3. 2007

Společný postup České televize a Českého telekomunikačního úřadu v procesu digitalizace

Generální ředitel České televize Jiří Janeček a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Pavel Dvořák projednali 1. března t. r. na společném jednání problematiku realizace přechodu na digitální vysílání v oblasti Domažlic

Generální ředitel České televize Jiří Janeček a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Pavel Dvořák projednali 1. března t. r. na společném jednání problematiku realizace přechodu na digitální vysílání v oblasti Domažlic a ujasnění strategie přístupu televize veřejné služby k návrhu úpravy Technického plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální vysílání.

Obě instituce se shodly na konkrétních krocích, které budou uskutečněny před konečným rozhodnutím o ukončení analogového televizního vysílání z domažlického vysílače Vraní vrch. Vedle návrhu nutných legislativních kroků je to především prověření situace v místech, kde digitální pokrytí není dostatečné, včetně stanovení alternativních možností příjmu signálu Českým telekomunikačním úřadem. Pro zřetelnou identifikaci, zda divák přijímá analogový vysílač, který bude vypnut, zařadí ČT ve 2. čtvrtletí letošního roku na Domažlicku do vysílání svých programů speciální piktogram. Česká televize i Český telekomunikační úřad přitom budou nadále pokračovat v informační kampani v tomto regionu.

Generální ředitel České televize dále vyjádřil připravenost televize na zahájení digitálního vysílání v Ústí nad Labem.

Během jednání byla také projednána příprava strategie stanovení návrhu sítě pro šíření veřejnoprávního multiplexu. Předseda Rady ČTÚ potvrdil, že práce na sestavení plánu nové sítě pro veřejnoprávní vysílání byly již zahájeny. Návrh plánu sítě a strategie postupu jeho implementace, bude sestaven do 16. března 2007 a poté jej obě strany prodiskutují a vyhodnotí. V návaznosti na tento postup bude připravena i aktualizace Technického plánu přechodu.

Jiří Janeček během jednání objasnil strategii ČT v přechodu od analogového k digitálnímu zemskému vysílání: je založena na principu zahajování digitálního vysílání veřejnoprávního multiplexu na definitivních kmitočtech, při souběžném zachování analogového vysílání programu ČT1. V rámci této strategie dojde v některých oblastech k určitému snížení pokrytí analogovým vysíláním programu ČT2, které musí být kompenzováno digitálním vysíláním. Tato strategie rovněž připraví podmínky pro rozvoj dalších sítí, nutných pro provoz nových vysílatelů. Zástupci obou stran se shodli na závěru, že pro zmíněnou strategii je ovšem nutná úprava řady zákonů, neboť v tomto přechodném období je vyžadován odlišný způsob chování, prozatím v zákonech neošetřený.

Česká televize i Český telekomunikační úřad tímto deklarují jasný a shodný zájem na společném postupu k urychlení řešení komplikovaného digitalizačního procesu v ČR.

Mgr. Jiří Janeček v. r.
generální ředitel České televize

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v. r.
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

Martin Krafl
Tiskový mluvčí ČT

Přílohy

Fotografie č.1 (414 kB)

Fotografie č.2 (365 kB)

30. 3. 2007ČT věnuje digitalizaci na Domažlicku zvláštní pozornost
26. 3. 2007ČT a ČTÚ připravují multiplex veřejné služby (MPX 1)
2. 3. 2007Společný postup České televize a Českého telekomunikačního úřadu v procesu digitalizace
20. 2. 2007Divákům ČT24 a ČT4 SPORT neunikne žádný pořad
7. 2. 2007ČT4 SPORT - rok od zahájení jeho vysílání
28. 12. 2006Teletext ČT4 SPORT
12. 12. 2006ČT zahájila vysílání EPG (elektronického programového průvodce)
6. 12. 2006Česká televize zaktualizovala web k digitálnímu vysílání
5. 12. 2006Úspěch internetového vysílání České televize
8. 11. 2006Který program v přechodném digitálním multiplexu A nejvíce láká diváky?

« | | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | | » (25)