Kde jsem:

Digitalizace — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

28. 4. 2006

První český digitální kanál ČT24 je s Vámi už rok!

12 měsíců vysílání ČT24

V úterý 2. května uplyne rok ode dne, kdy Česká televize jako první v naší zemi uskutečnila projekt kontinuálního zpravodajského vysílání v rámci celé ČR. Zahájila vysílání zpravodajského kanálu ČT24. Po jeho startu se Česká republika zařadila mezi ostatní státy střední a východní Evropy (např. Maďarsko, Slovensko, Polsko), které mají svůj vlastní zpravodajský kanál. Rok vysílání ČT24 připomene divákům na obrazovce televize veřejné služby v rámci spotové kampaně.

Od 2. května vysílal program ve zkušebním provozu v rozsahu 18 hodin, na plný 24hodinový provoz přešel od září 2005. Program ČT24 vychází ze stripového vysílacího schématu, jehož těžiště leží ve Zprávách každou celou hodinu. Některé Zprávy přebírá i nejsledovanější veřejnoprávní kanál v ČR ČT1. Stanovené vysílací schéma se může měnit v závislosti na aktuálním dění (živé televizní vstupy, komentované přímé přenosy). Toto schéma počítá se specializovanými ekonomickými, kulturními, sportovními a regionálními pořady a také s aktuální publicistikou.

ČT24 nabízí specializované informace z politiky ekonomiky, kultury, Evropské unie (Ekonomika ČT24, Kultura ČT24, Evropské události) a poskytuje i více prostoru regionům (Regiony ČT24). Pravidelně připravuje tematické magazíny (Prizma, Planeta věda, Testoviny, Film 2006, Média a svět) a debatní pořady (Před polednem, Před půlnocí). Nedávnou programovou novinkou je interaktivní pořad Vedlejší efekty založený na diváckých reakcích na aktuální témata.

Vysílání programu ČT24 je propojeno s internetovým portálem www.ct24.cz, který byl zprovozněn současně se zahájením vysílání ČT24 ve spolupráci s NERIS (agentura ČTK pro Internet a nová média). Za rok působení se svou úrovní a návštěvností zařadil mezi nejrespektovanější zpravodajské portály, včetně jedinečné služby živého internetového vysílání ČT24.
Možná se mohlo v květnu loňského roku zdát, že jde o exkluzivní program jen pro vybrané šťastlivce, je to ovšem opravdu pouhé zdání. Především šlo a jde o investici do budoucnosti, a to do budoucnosti blízké. Tímto svým krokem ČT výrazně podpořila obecný rozvoj digitálního vysílání v naší zemi.

Digitální vysílání provozuje Česká televize ve spolupráci se společností Radiokomunikace, a.s. od 21. 10. 2005 jako řádné digitální zemské vysílání programů ČT1, ČT2 a ČT24 v rámci telekomunikační sítě A ve standardu DVB-T. Signál je dostupný divákům v Praze a okolí na kanálu 25 z vysílačů Praha-město (Žižkov) a Praha-Cukrák. Dne 22. 12. 2005 bylo zahájeno digitální vysílání také v Brně. Diváci zde mohou přijímat programy České televize v multiplexu A z vysílače Brno-Hády na 40. kanálu. 9. 2. 2006 bylo digitální vysílání DVB-T rozšířeno i o vysílač Brno-město (Barvíčova) na stejném kmitočtu, čímž se dosáhlo lepšího pokrytí daného území. Zároveň se ve stejný den rozšířilo digitální vysílání i o vysílač v Ostravě (Slezská Ostrava) na kanálu 39 a také došlo k rozšíření multiplexu A na všech vysílačích i o sportovní kanál ČT4 SPORT. Zpravodajský i sportovní program ČT lze přijímat také prostřednictvím kabelových sítí a satelitu.

Digitální kanál ČT24 je dostupný 12,5 % domácností, které reprezentují asi 1 292 300 diváků, sleduje ho asi 120 000 diváků denně.

Přes velký rozdíl mezi ČT24 a dosavadními celoplošně měřenými kanály v dostupnosti ČT24 nám přináší měření divácké sledovanosti, které probíhá se standardním režimu od 30. 1. 2006, dvě významná zjištění:

- podíl na divácích za část panelu, která může přijímat ČT24, tzn. hodnota přes 1 % pro diváky starší 15 let (v době povodní ve 13. týdnu dokonce 2,42 %!) je skutečně významný
- hodnota reache (tzv. dosahu), která nás informuje o tom, že alespoň tři minuty nepřetržitě sleduje ČT24 každý den od začátku března v průměru přes 100 000 diváků (v době povodní, tedy ve 13. týdnu, bylo takových diváků dokonce 160 000).

Mezi diváky ČT24 se řadí především lidé, kteří chtějí být informováni, u nichž můžeme předpokládat minimálně střední, ale hlavně vyšší vzdělání, většinou ekonomicky a společensky aktivní obyvatelé větších městských center.

Martin Krafl
Tiskový mluvčí ČT

Bližší informace na tel.č. 261 134 217 nebo 603 238 408 a na adrese: martin.krafl@ceskatelevize.cz
28. 4. 2006První český digitální kanál ČT24 je s Vámi už rok!
20. 4. 2006Česká televize rozšiřuje své internetové vysílání
6. 3. 2006Staré dekódovací karty CzechLink funkční do 12. 3. 2006
3. 3. 2006Platnost starých dekódovacích karet CzechLink končí
10. 2. 2006Digitální vysílání ČT na Brněnsku
10. 2. 2006Změna způsobu vysílání programu ČT24 v paketu UPC Direct
9. 2. 2006Digitální vysílání ČT v lokalitách Brno a Ostrava
7. 2. 2006Naladění ČT4 SPORT před jeho spuštěním
2. 1. 2006Ukončení experimentálního digitálního vysílání ČT v multiplexu B
22. 12. 2005Digitální vysílání ČT v Brně a okolí

« | | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | | » (25)