Kde jsem:

Digitalizace — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

29. 9. 2005

Memorandum o ochotě České televize a televize Nova v přechodném období společně využívat síť elektronických komunikací A pro vysílání televizních programů v systému DVB-T

Česká televize a televize Nova konstatují, že další pokračování zemského digitálního televizního vysílání v systému DVB-T pouze na bázi experimentů může ohrozit kvalifikovanou obhajobu zájmů České republiky na probíhající Regionální radiokomunikační konferenci RRC.

Pokračující nečinnost v zavádění zemského digitálního vysílání v České republice by mohla mít za následek podstatné omezení té části kmitočtového spektra, která bude v rámci mezinárodní koordinace vyhrazena České republice pro šíření signálu televizního vysílání.

Česká televize a televize Nova proto deklarují svou ochotu v přechodném období společně využívat síť elektronických komunikací síť A pro šíření televizních programů v systému DVB-T. Oba provozovatelé vysílání jsou organizačně a technicky připraveni šířit své programy v této síti a zahájit tak přechod na řádné vysílání v DVB-T. Zároveň deklarují ochotu vzájemně koordinovat implementaci odpovídajících technických standardů a na této bázi spolupracovat i s ostatními provozovateli vysílání v České republice.

Smyslem této spolupráce je mimo jiné aplikovat spolu s provozovatelem sítě elektronických komunikací A, společností JTR Management a.s. jakožto právním nástupcem společnosti České radiokomunikace a.s., takové standardy, které umožní televizním divákům plnohodnotný příjem volně dostupného televizního vysílání včetně jednotného kódování češtiny a využívání elektronického programového průvodce (EPG). Česká televize a televize Nova budou usilovat o volbu takových standardů, které nebudou omezovat další technologický vývoj systému DVB-T v České republice.

Společný postup vysílatelů by měl napomoci rychlému rozšíření počtu domácností vybavených pro příjem digitálního televizního vysílání v systému DVB-T. Cílem obou televizních vysílatelů je urychlit proces přechodu na zemské digitální televizní vysílání v České republice.

Mgr. Jiří Janeček
generální ředitel České televize

ing. Petr Dvořák
generální ředitel TV NOVA
Cet 21, spol. s r. o.
7. 12. 2005Informace České televize o přechodu na novou satelitní pozici
8. 11. 2005Setkání členů mediálních komisí Poslanecké sněmovny a Senátu PČR s vedením České televize
29. 9. 2005Memorandum o ochotě České televize a televize Nova v přechodném období společně využívat síť elektronických komunikací A pro vysílání televizních programů v systému DVB-T
2. 5. 2005Česká televize zahajuje experimentální digitální vysílání

« | | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | | » (25)