Podávání námětů a projektů

Náměty pro online

Poptávka po námětech na audiovizuální pořady určené primárně pro šíření na internetu a mobilních zařízeních

Cestujte s Českou televizí

Náměty pro online — Podávání námětů a projektů — Vše o ČT — Česká televize

Poptávka po námětech na audiovizuální pořady určené primárně pro šíření na internetu a mobilních zařízeních

V souladu se zák. č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, Česká televize (ČT) poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě multimediálního obsahu a doplňkových služeb za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovávat mediální pluralitu.

ČT proto vyhlašuje poptávku po námětech na audiovizuální pořady určené primárně pro šíření na internetu a mobilních zařízeních. Pro tyto účely se pořadem rozumí pohyblivá obrazová sekvence se zvukem nebo bez zvuku, jejíž podoba a obsah jsou srovnatelné s podobou a obsahem televizního vysílání.

Žánry a formát:

 • Preferované žánry jsou dramatická tvorba, komediální tvorba nebo pořady spojené se zajímavou osobností (talkshow, lifestyle apod.), lze však nabídnout i jiný žánr. Nabídnout lze i pořad rozšiřující existující či připravovaný televizní pořad ČT.
 • Preferovaný formát je série 10–20 dílů se stopáží do 15 minut na díl, lze však nabídnout i jiný formát.

Primárním způsobem šíření pořadů bude vlastní video-platforma ČT, celková kvalita zpracování nabízeného pořadu ale musí počítat s možností zařadit ukázky a upoutávky i v televizním vysílání ČT, případně na ostatních platformách, které ČT využívá.

Předpokládané výrobní náklady na jeden pořad (tedy v případě cyklického pořadu na všechny díly celkem) by neměly přesáhnout 5 milionů Kč.

Zasílání námětů:

Náměty zasílejte na e-mailovou adresu namety@ceskatelevize.cz do 10.11.2019. Námět označte v předmětu e-mailu „Námět pro web ČT“.

V nabídce námětu stručně přibližte tvůrčí koncepci, konkrétně:

 • Proč je projekt vhodný pro ČT a proč pro sledování na internetu, respektive na mobilu?
 • Jakou skupinu diváků chcete projektem oslovit a jak byste s ní chtěli komunikovat mimo samotný pořad?

Nabídka námětu musí obsahovat:

 • údaje o nabízející osobě, firmě či organizaci,
 • údaje o autorovi či autorech,
 • rozlišení, zda jde o námět autorský či producentský,
 • stručnou anotaci námětu,
 • základní údaje o formátu (počet dílů, stopáž)
 • předběžný aproximativ rozpočtu.
 • Nezapomeňte na kontaktní údaje.

Pitching vybraných námětů:

21. 11. 2019 proběhne v ČT na Kavčích horách pitching vybraných námětů, na který budou nabízející pozváni na základě vyhodnocení námětů, písemně podaných dle výše uvedených pokynů. ČT si vyhrazuje právo námět nepřijmout na pitching, stejně tak jako vyhlásit dodatečný termín dalšího pitchingu, pokud bude podáno a vybráno velké množství námětů.

Forma pitchingu je volná, k dispozici bude počítač a projektor s ozvučením. Počítač přehraje či zobrazí všechny běžné formáty na MS Windows. Prezentace či ukázky bude možné zaslat předem na základě e-mailového vyzvání k účasti na pitchingu.

Pitching je omezen na 10 minut prezentace a 5 minut diskuse.

ČT oznámí výsledky hodnocení pitchingu všem účastníkům do 16.12.2019. Předpokládáme, že bude vybráno několik projektů k uzavření smluv na další vývoj a případnou realizaci v průběhu roku 2020.

Dotazy k poptávce:

Jan Maxa

ředitel vývoje pořadů a programových formátů

e-mail: jan.maxa@ceskatelevize.cz