Historie

Československá televize

Dějiny televizního vysílání v Československu do roku 1992

Detektiv Kurzor

Studio Bratislava — Listopad 1989 — Československá televize do roku 1992 — Historie — Vše o ČT — Česká televize

V rámci Celozávodního výboru Socialistického svazu mládeže ČST Bratislava vznikl 21. listopadu

Organizační výbor, který otevřel brány televize myšlenkám sametové revoluce.

Generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ Miloši Jakešovi a premiérovi československé vlády Ladislavu Adamcovi byl zaslán dopis, ve kterém ČST v SSR odsoudila události a zásah složek Sboru národní bezpečnosti proti studentům 17. listopadu na Národní třídě.

Ve středu 22. listopadu vyzval Organizační výbor vedení ČST v SSR, aby ve vysílání vytvořilo prostor pro věcné a pravdivé informování veřejnosti o vnitropolitické situaci.

Ve čtvrtek 23. listopadu proběhl první mítink pracovníků bratislavské televize s jejím vedením. V pátečním nočním vysílání byl zařazen první živý přenos Studia dialog.

V sobotu 25. listopadu byl odvysílán první přímý přenos ze shromáždění svolaného Veřejností proti násilí na bratislavském Náměstí SNP.

V neděli 27. listopadu byla v ČST Bratislava ustavena Programová rada, která zabezpečovala programovou skladbu vysílání bratislavského studia.

Zdroj: Kalendárium sametové revoluce v Československé televizi v knize Byli jsme při tom – 1989 očima kameramanů České televize, kterou vydala Edice ČT v roce 2019.