Kde jsem:

2002 — ČT v datech — Česká televize od roku 1993 — Historie — Vše o ČT — Česká televize

Česká televize od roku 1993

Česká televize od roku 1993

 • ČT v datech
 • Vznik České televize
 • Televizní krize a
  události po ní
 • 28. 2. 2002

  generální ředitel České televize zahájil s platností od1. března restrukturalizaci České televize s cílem dosažení vyšší efektivity, hospodárnosti a lepší organizace práce a s přihlédnutím k ekonomické situaci České televize

 • 1. 3. 2002

  novým ředitelem Televizního studia Ostrava se (po Miloslavu Petroncovi) stal Ilja Racek

 • 6. 3. 2002

  Rada České televize neschválila rozpočet České televize na rok 2002, jehož návrh jí předložil generální ředitel, a požádala ho, aby předložil návrh s úsporou dalších cca 200 milionů Kč v nákladové části; přepracovaný rámcový návrh rozpočtu rada schválila 20. března

 • 1. 5. 2002

  byla změněna základní organizační struktura České televize v Praze. Zanikla tři producentská centra (uměleckých pořadů, publicistiky a dokumentaristiky, převzatých pořadů) a jejich tvůrčí skupiny, vzniklo pět nových center (dramatické tvorby, zábavné tvorby, divadelní a hudební tvorby, tvorby pro děti a mládež a Centrum publicistiky, dokumentaristiky a vzdělávání); strukturální změny se k 1. červenci promítly i do Televizního studia Brno a k1. červnu do Televizního studia Ostrava; tato změna v praxi znamenala přechod od producentského k redakčnímu systému

 • 29. 5. - 11. 6. 2002

  ČT1 vysílala bloky předvolebních spotů kandidujících stran a koalic před volbami do Poslanecké sněmovny (14. a 15. června) v České televizi ve smyslu ustanovení § 16, odst. 4, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky; sledovalo je v průměru 118.000 diváků denně

 • 5. a 16. 6. 2002

  ČT1 uvedla po uzavření volebních místností celkem devět speciálních zpravodajských relací Studio Volby 2002 o celkové délce 150 minut

 • 12. 8.  2002

  od 9:58 hodin zahájila Česká televize na ČT1 mimořádný zpravodajský servis v souvislosti s povodněmi, který ukončila poslední relací dne1. září 2002 v 15:00. Od 13. do 17. srpna vysílala ČT1 dvacet čtyři hodin denně nonstop mimořádné kontinuální povodňové zpravodajství

 • 2. 9.  2002

  vstoupilo v platnost nové vysílací schéma České televize, které přineslo zejména výraznou změnu v systému pořadů zpravodajství a aktuální publicistiky

 • 2. 10. 2002

  Rada České televize hodnotila činnost České televize v období kolem voleb do Poslanecké sněmovny s konstatováním, že volební a povolební vysílání České televize bylo na standardní úrovni, ale předvolební vysílání České televize nenaplnilo dostatečně úkoly veřejné služby (malá pestrost, prostor pro názorové střety, atraktivita a nevhodné vysílacích časy)

 • 26. 10. a 2. 11. 2002

  ČT1 uvedla sérii mimořádných zpravodajských relací Studio Volby 2002 k prvnímu (25. a 26. října) a druhému kolu (1. a 2. listopadu) voleb do třetiny Senátu, v druhém termínu též ke komunálním volbám

 • 6. 11. 2002

  generální ředitel České televize předložil Radě ČT zprávu poradenské firmy KPMG s návrhem restrukturalizace České televize; rada vzala zprávu na vědomí a označila ji za první ucelenou analýzu stavu České televize a nástin možných řešení

 • 13. 11. 2002

  Rada České televize podrobila kritice jednání generálního ředitele ve věci obsazení funkce ředitele Televizního studia Brno (Jiří Balvín opakovaně9. ledna a 24. dubna Radě navrhl volbu dosavadního ředitele Zdeňka Drahoše, kterou rada odmítla); rada se rozhodla projednat odvolání generálního ředitele z funkce

 • 17. 11. 2002

  generální ředitel České televize adresoval zaměstnancům otevřený dopis, v němž polemizoval s kritikou ze strany Rady České televize a obvinil některé její členy z pokusů o destabilizaci situace

 • 18. 11. 2002

  Rada České televize na mimořádném jednání neúspěšně hlasovala o odvolání generálního ředitele Jiřího Balvína

 • 19. 11. 2002

  ČT1 uvedla v předvečer zahájení pražského summitu NATO exkluzivní rozhovor s prezidentem USA Georgem W. Bushem; od 20. listopadu ČT1 vysílala řadu přímých přenosů z jednání pražského summitu NATO a doprovodných akcí pod názvem Studio NATO 2002

 • 27. 11. 2002

  Rada České televize odvolala Jiřího Balvína z funkce generálního ředitele České televize z důvodu porušení závazků uvedených v jeho manažerské smlouvě; prozatímním ředitelem České televize byl jednomyslně zvolen Petr Klimeš, finanční ředitel ČT

 • 4. 12. 2002

  prozatímní ředitel České televize Petr Klimeš zveřejnil své programové prohlášení, v němž uvedl, že se zaměří především na stabilizaci České televize a na to, aby provizorium v řízení České televize nemělo dopad na diváka a nevedlo ke zhoršení kvality vysílání veřejné služby

 • 11. 12. 2002

  Rada České televize vyhlásila nové výběrové řízení na generálního ředitele a organizací řízení pověřila firmu Hofírek Consulting; do uzávěrky výběrového řízení 14.1. 2003 se přihlásilo 51 uchazečů a 40 z nich, včetně prozatímního ředitele Petra Klimeše, splnilo formální požadavky řízení

 • 18. 12 2002

  Rada České televize schválila rozpočet ČT na rok 2003 s plánovanými výnosy a náklady ve výši 4 588 356 tisíc korun