Kde jsem:

2001 — ČT v datech — Česká televize od roku 1993 — Historie — Vše o ČT — Česká televize

Česká televize od roku 1993

Česká televize od roku 1993

 • ČT v datech
 • Vznik České televize
 • Televizní krize a
  události po ní
 • 3. 1. 2001

  vláda ČR schválila návrh novely zákona o České televizi

 • 5. - 6. 1. 2001

  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR se na svém mimořádném zasedání zabývala zprávou Rady ČT o situaci v České televizi; v závěrečném usnesení vyzvala generálního ředitele ČT k odstoupení, případně Radu ČT k jeho odvolání; poslanci konstatovali, že Česká televize neplní své poslání

 • 11. 1. 2001

  generální ředitel ČT Jiří Hodač rezignoval na svou funkci

 • 12. 1. - 13. 1. 2001

  Poslanecká sněmovna PČR na svém mimořádném zasedání jednala o situaci v České televizi a novelizaci zákona o ČT; druhým usnesením o tom, že Česká televize neplní své poslání, odvolala sněmovna s okamžitou platností Radu ČT a schválila výrazné změny v zákoně o ČT; sněmovna také dočasně převzala pravomoci Rady ČT, včetně jmenování prozatímního ředitele ČT

 • 17. 1. 2001

  mimořádná schůze Senátu ČR k novele zákona o České televizi neschválila znění zákona postoupeného Poslaneckou sněmovnou a zredukovala ho pouze na ustanovení, které sněmovně umožňuje dočasně převzít pravomoci odvolané Rady ČT a zvolit prozatímního ředitele ČT

 • 23. 1. 2001

  Poslanecká sněmovna PČR odmítla návrhy Senátu a schválila znění novely zákona o České televizi v podobě, na níž se usnesla 13. 1.; týž den zákon podepsal prezident ČR

 • 25. 1. 2001

  novela zákona o ČT nabyla účinnosti zveřejněním ve Sbírce zákonů; lhůta pro podávání návrhů kandidátů na prozatímního ředitele České televize byla stanovena do pondělí 29. 1.; návrhy mohli podávat poslanci či poslanecké kluby

 • 29. 1. 2001

  Poslanecká sněmovna PČR vybrala 7 kandidátů na prozatímního ředitele České televize

 • 9. 2. 2001

  v rámci mimořádné schůze Poslanecké sněmovny PČR proběhlo veřejné slyšení navržených kandidátů na post prozatímního ředitele České televize; v prvním kole tajné volby byl poté prozatímním ředitelem zvolen Jiří Balvín

 • 25. 5. 2001

  Poslanecká sněmovna PČR zvolila čtvrtou Radu ČT

 • 15. 11. 2001

  Jiří Balvín se na základě výsledku výběrového řízení vyhlášeného Radou ČT ujal funkce generálního ředitele České televize