1992–1999 — ČT v datech — Česká televize od roku 1993 — Historie — Vše o ČT — Česká televize

Česká televize od roku 1993

Česká televize od roku 1993

 • ČT v datech
 • Vznik České televize
 • Televizní krize a
  události po ní
 • 1. 1. 1992

  zákonem České národní rady ze dne7. 11. 1991 (č. 483/1991 Sb.) zřízena Česká televize jako televizní služba veřejnosti; z pověření ČNR se funkce ujal prozatímní ředitel Ivo Mathé; Česká televize se stala provozovatelem vysílání na okruhu ČTV a OK3 a vyráběla též pořady pro federální okruh F1 provozovaný Československou televizí

 • 31. 1. 1992

  Česká národní rada zvolila první devítičlennou Radu České televize

 • 1. 4. 1992

  Ivo Mathé se na základě výsledku výběrového řízení vyhlášeného Radou ČT stal prvním generálním ředitelem České televize

 • 15. 4. 1992

  Rada České televize schválila na návrh generálního ředitele ČT první Statut České televize

 • 31. 12. 1992

  zanikla Československá televize a federální televizní program F1

 • 1. 1. 1993

  zahájeno vysílání nově koncipovaných a nově pojmenovaných programů České televize - ČT1 (dosavadní ČTV), ČT2 (dosavadní F1) a ČT3 (dosavadní OK3)

 • 31. 12. 1993

  skončilo vysílání ČT3 jako programu se zvláštní programovou skladbou

 • 1. 1. 1994

  na síti vysílačů ČT3 začalo simultánní vysílání programové nabídky ČT2 jako programu zaměřeného na menšinové divácké zájmy, a tudíž doplňujícího nabídku univerzálního programu ČT1

 • 3. 2. 1994

  Česká televize uvolnila podle zákona stávající celoplošný okruh ČT2 (dříve F1) pro vysílání komerční stanice

 • 1. 4. 1995

  vstoupil v platnost zákon o rozhlasových a televizních poplatcích (č. 252/1994 Sb.); výše televizního poplatku byla stanovena na 50 Kč

 • 27. 9. 1995

  na návrh generálního ředitele ČT schválila Rada ČT nové znění Statutu České televize s přílohami Kodex České televize a Strategie České televize

 • 8. 12. 1995

  Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přijala tzv. malou novelu mediálních zákonů (č. 301/1995 Sb.), jíž mimo jiné svěřila České televizi do trvalé správy i druhý vysílací okruh ČT2

 • 31. 1. 1997

  skončilo funkční období první Rady České televize

 • 27. 2. 1997

  Poslanecká sněmovna PČR zvolila druhou Radu České televize

 • 1. 7 . 1997

  novelou zákona o rozhlasových a televizních poplatcích byla stanovena výše televizního poplatku na 75 Kč

 • 1. 9. 1997

  zaveden čtyřiadvacetihodinový programový servis na ČT1 (do té doby byl od roku 1993 v nočních hodinách vysílán tzv. teletext In Vision)

 • 17. 1. 1998

  na návrh generálního ředitele ČT schválila Rada ČT novou verzi Statutu České televize včetně příloh Kodexu a Strategie ČT

 • 1. 4. 1998

  novým generálním ředitelem České televize se na základě výsledku výběrového řízení vyhlášeného Radou České televize stal Jakub Puchalský

 • 26. 8. 1998

  Česká televize se začlenila do digitální satelitní sítě EBU umožňující příjem a vysílání pořadů v Eurovizní síti v plně digitální formě

 • 1. 2. 1999

  zaveden čtyřiadvacetihodinový programový servis na ČT2

 • 2. 4. 1999

  zahájeno přebírání programu Euronews pro živé vysílání v digitální podobě

 • 30. 4. 1999

  vítězem výběrového řízení na zajištění satelitní digitální distribuce televizního signálu ČT se stala společnost Deutsche Telekom

 • 1. 12. 1999

  Česká televize rozhodla o pokračování satelitní distribuce svého signálu pomocí satelitu Kopernikus, respektive Eurobird 1

 • 8. 12. 1999

  5 z 9 členů Rady ČT se v hlasování vyslovilo pro odvolání generálního ředitele ČT

 • 15. 12. 1999

  generální ředitel ČT Jakub Puchalský rezignoval na svou funkci

 • 31. 12. 1999

  Česká televize zvládla tzv. problém Y2K a úspěšně uskutečnila převedení veškeré televizní a informační technologie do roku 2000