Den jinak s ČT — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Den jinak s ČT

Česká televize odstartovala v den svého jednašedesátého výročí program firemního dobrovolnictví. Svým zaměstnancům poskytuje jeden volný den na to, aby se o své pracovní zkušenosti a schopnosti podělili s neziskovými, veřejně prospěšnými organizacemi.

V rámci Dne jinak s Českou televizí si mohou zaměstnanci vzít jeden den pracovního volna s náhradou mzdy v kalendářním roce na dobrovolnickou činnost v oblasti, kterou si sami zvolí z nabídky několika stovek různých prověřených neziskových organizací.

Den jinak s ČT Den jinak s ČT Den jinak s ČT Den jinak s ČT

Pomáhat je možné různými způsoby:

  • manuálně (např. pomoc s malováním, úklidem zahrady, stavebními úpravami, renovacemi, v přírodně cenných územích, při obnově kulturních památek, atd.)
  • organizačně s přípravou akcí (jarmarků, koncertů, benefic, bazarů a programů pro klienty i veřejnost, jako jsou besídky, soutěže, výlety a další aktivity)
  • odborně (např. v oblastech komunikace či marketingu, IT, financí a dalších)
  • svou přítomností (např. jako doprovod handicapovaných lidí, seniorů nebo dětí na výlety, společenské, kulturní či sportovní akce, akce pro klienty a další)

Firemní dobrovolnictví je součástí širšího konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR – Corporate Social Responsibility), v rámci kterého společnosti hradí náklady na čas svých zaměstnanců, uznávají a oceňují jejich dobrovolnickou činnost. Firemní dobrovolníci zase investují své úsilí, energii, znalosti a nápady do veřejně prospěšných programů. Neziskové organizace pak získávají pracovní sílu, kterou by si jinak např. nemohly dovolit.

V souvislosti s projektem Den jinak s ČT přinesla Česká televize ve svém vysílání i informace o Mezinárodním dni dobrovolnictví 16. května, kdy se do dobrovolnické činnosti zapojily i první desítky zaměstnanců České televize.