Seřadit obráceně

Třicetiletá válka – 400 let

Středa 14. 11. 2018

 • Vyjednavači vestfálského míruVyjednavači vestfálského míru

  16:00

  Vyjednavači vestfálského míru

  Válka se vleče už 30 let, naděje na mírovou dohodu naráží na protichůdné zájmy evropských politiků a vojevůdců. Klíčem ke smírné dohodě se nakonec stala žena... Koprodukční dokudrama o událostech, které začaly pražskou defenestrací před 400 lety. Režie H. Schuler a H. Preusse

Úterý 13. 11. 2018

 • Vyjednavači vestfálského míruVyjednavači vestfálského míru

  21:00

  Vyjednavači vestfálského míru

  Válka se vleče už 30 let, naděje na mírovou dohodu naráží na protichůdné zájmy evropských politiků a vojevůdců. Klíčem ke smírné dohodě se nakonec stala žena... Koprodukční dokudrama o událostech, které začaly pražskou defenestrací před 400 lety. Režie H. Schuler a H. Preusse

Pátek 12. 10. 2018

 • Železný věkŽelezný věk

  10:55

  Železný věk (6/6)

  Láska a smrt za třicetileté války: Mír

  Po pětadvaceti letech bojů je již jasné, že zatímco válka o pravou víru zůstane nerozhodnuta, jednoznačným poraženým bude prostý lid. Závěrečný díl cyklu Železný věk nás zavede do posledních let třicetileté války

Úterý 9. 10. 2018

 • Železný věkŽelezný věk

  21:55

  Železný věk (6/6)

  Láska a smrt za třicetileté války: Mír

  Po pětadvaceti letech bojů je již jasné, že zatímco válka o pravou víru zůstane nerozhodnuta, jednoznačným poraženým bude prostý lid. Závěrečný díl cyklu Železný věk nás zavede do posledních let třicetileté války

Pátek 5. 10. 2018

 • Železný věkŽelezný věk

  11:05

  Železný věk (5/6)

  Láska a smrt za třicetileté války: Pomsta

  V roce 1636 jsou už všichni velcí vojevůdcové třicetileté války po smrti, a zatímco zbídačení žoldnéři obracejí svůj hněv proti prostému lidu, místo oslabených vladařů vládnou jejich poradci a generálové. Ti možná vědí, jak zvítězit v bitvě, ale válku vyhrát nedovedou. Předposlední díl cyklu Železný věk nás zavede do Evropy kolem roku 1640

Úterý 2. 10. 2018

 • Železný věkŽelezný věk

  22:05

  Železný věk (5/6)

  Láska a smrt za třicetileté války: Pomsta

  V roce 1636 jsou už všichni velcí vojevůdcové třicetileté války po smrti, a zatímco zbídačení žoldnéři obracejí svůj hněv proti prostému lidu, místo oslabených vladařů vládnou jejich poradci a generálové. Ti možná vědí, jak zvítězit v bitvě, ale válku vyhrát nedovedou. Předposlední díl cyklu Železný věk nás zavede do Evropy kolem roku 1640

Pátek 28. 9. 2018

 • Železný věkŽelezný věk

  14:55

  Železný věk (4/6)

  Láska a smrt za třicetileté války: Zkáza

  Protestantské Švédsko, mocnost doposud spíše regionálního významu, se kolem roku 1631 stalo nečekaně silným účastníkem třicetileté války – paradoxně díky podpoře katolické Francie. Sérii švédských vítězství měl však záhy ukončit nečekaný zvrat. Čtvrtý díl cyklu Železný věk nás zavede do Evropy během druhé dekády nekončící třicetileté války

Úterý 25. 9. 2018

 • Železný věkŽelezný věk

  22:00

  Železný věk (4/6)

  Láska a smrt za třicetileté války: Zkáza

  Protestantské Švédsko, mocnost doposud spíše regionálního významu, se kolem roku 1631 stalo nečekaně silným účastníkem třicetileté války – paradoxně díky podpoře katolické Francie. Sérii švédských vítězství měl však záhy ukončit nečekaný zvrat. Čtvrtý díl cyklu Železný věk nás zavede do Evropy během druhé dekády nekončící třicetileté války

Pátek 21. 9. 2018

 • Železný věkŽelezný věk

  11:00

  Železný věk (3/6)

  Láska a smrt za třicetileté války: Moc

  V létě roku 1630 se mohlo zdát, že válka, kterou dnes nazýváme jako třicetiletou, mohla skončit vítězstvím katolických Habsburků už po deseti letech. Jenže právě tehdy se v Německu nečekaně vylodila mohutná armáda švédských protestantů. Třetí část cyklu nás zavede na práh další etapy bojů a útrap třicetileté války

Úterý 18. 9. 2018

 • Železný věkŽelezný věk

  22:00

  Železný věk (3/6)

  Láska a smrt za třicetileté války: Moc

  V létě roku 1630 se mohlo zdát, že válka, kterou dnes nazýváme jako třicetiletou, mohla skončit vítězstvím katolických Habsburků už po deseti letech. Jenže právě tehdy se v Německu nečekaně vylodila mohutná armáda švédských protestantů. Třetí část cyklu nás zavede na práh další etapy bojů a útrap třicetileté války

Pátek 14. 9. 2018

 • Železný věkŽelezný věk

  11:00

  Železný věk (2/6)

  Láska a smrt za třicetileté války: Bůh

  Na čí straně byl v třicetileté válce Bůh? Zatímco pro šlechtu představoval náboženský boj ideální záminku pro naplnění vlastních politických cílů, prostí věřící ochotně přijímali válečné útrapy, neboť právě to se zdálo být Boží vůlí. Ve své druhé části nás cyklus zavede do Evropy během první dekády třicetileté války

Úterý 11. 9. 2018

 • Železný věkŽelezný věk

  22:40

  Železný věk (2/6)

  Láska a smrt za třicetileté války: Bůh

  Na čí straně byl v třicetileté válce Bůh? Zatímco pro šlechtu představoval náboženský boj ideální záminku pro naplnění vlastních politických cílů, prostí věřící ochotně přijímali válečné útrapy, neboť právě to se zdálo být Boží vůlí. Ve své druhé části nás cyklus zavede do Evropy během první dekády třicetileté války

Pátek 7. 9. 2018

 • Železný věkŽelezný věk

  10:45

  Železný věk (1/6)

  Láska a smrt za třicetileté války: Chaos

  Pražská defenestrace roku 1618 je dnes považována za jeden ze zlomových okamžiků, které přivedly Evropu na práh třicetileté války, jednoho z nejkrvavějších konfliktů dějin. Výpravné koprodukční dokudrama vyprávějící o velkých dějinách skrze strhující příběhy jednotlivců nás ve své první části zavede do Prahy v předvečer bitvy na Bílé hoře

Úterý 4. 9. 2018

 • Železný věkŽelezný věk

  21:55

  Železný věk (1/6)

  Láska a smrt za třicetileté války: Chaos

  Pražská defenestrace roku 1618 je dnes považována za jeden ze zlomových okamžiků, které přivedly Evropu na práh třicetileté války, jednoho z nejkrvavějších konfliktů dějin. Výpravné koprodukční dokudrama vyprávějící o velkých dějinách skrze strhující příběhy jednotlivců nás ve své první části zavede do Prahy v předvečer bitvy na Bílé hoře

Čtvrtek 12. 7. 2018

Pondělí 9. 7. 2018

Neděle 8. 7. 2018

Čtvrtek 5. 7. 2018

 • Národ a jeho hlavyNárod a jeho hlavy

  07:20

  Národ a jeho hlavy

  Pokračování dokumentárně pátrací expedice za lebkami a životními osudy českých pánů, jejichž popravou na Staroměstském náměstí roku 1621 skončila předehra třicetileté války, od jejíhož vypuknutí uplynulo 400 let (2001). Připravil P. Kotek

Pondělí 2. 7. 2018

 • Národ a jeho hlavyNárod a jeho hlavy

  16:10

  Národ a jeho hlavy

  Pokračování dokumentárně pátrací expedice za lebkami a životními osudy českých pánů, jejichž popravou na Staroměstském náměstí roku 1621 skončila předehra třicetileté války, od jejíhož vypuknutí uplynulo 400 let (2001). Připravil P. Kotek

Neděle 1. 7. 2018

 • Národ a jeho hlavyNárod a jeho hlavy

  16:10

  Národ a jeho hlavy

  Pokračování dokumentárně pátrací expedice za lebkami a životními osudy českých pánů, jejichž popravou na Staroměstském náměstí roku 1621 skončila předehra třicetileté války, od jejíhož vypuknutí uplynulo 400 let (2001). Připravil P. Kotek

« 1 2 3 » (3)