On-line přenos:

21:31

Diskuzní pořad je u konce. Vážení čtenáři, děkujeme za sledování on-line přenosu.  

21:30

Závěrem Miloš Zeman poděkoval moderátorce Witowské, debata podle něj byla nestranná a férová. S tím Jiří Drahoš souhlasil. 

21:29

Poslední minutu k voličům má také Jiří Drahoš. "Vážení občané, jděte k volbám. Jsem kandidát, který se dívá do budoucnosti. Miloš Zeman už nemá této zemi co nabídnout, ale jeho poradci si mohou od této země ještě ledacos vzít a je třeba tomu zabránit. Budu prezidentem, který nepreferuje zájmy elit, který se bude zajímat o starosti lidí, sociální problémy, bude se zabývat problémy, které jsou důležité pro vás: bezpečnost země, kvalitní vzdělání, sociální záležitosti. To všechno budu brát v potaz jako prezident. Bude mi ctí být vaším prezidentem."

21:29

Na závěr měli oba dva kandidáti poslední slovo. Jako první Miloš Zeman: "Doufám, že to není moje poslední slovo. Vážení občané, žijete ve svobodné společnosti se všemi jejími nedostatky. Můžete tedy svobodně rozhodovat o tom, koho si ve volbách vyberete. Jediné, co vás prosím, jděte k volbám. Nezůstávejte doma, protože poté ti, kdo nepůjdou k volbám, mohou ovlivnit svou neúčastí jejich výsledek. Děkuji vám, že k volbám půjdete".

21:28

"Každý občan má stejné právo a povinnosti. Právem každého občana je proti rozhodnutí jakékoliv instituce daném případě NBÚ se odvolat. To pan Mynář udělal. Odvolal se k nezávislému soudu, který ani vy nezpochybňujete. Protože tento soud dosud nevynesl rozsudek, je zapotřebí počkat, jak rozhodne," reagoval Zeman

21:27

Poslední otázkou Jiřího Drahoše na Miloše Zemana byl dotaz na prověrku kancléře Mynáře. "Přestože zákon nepřikazuje mít prověrku, říkal jste, že pan Mynář bude mít prověrku. Pan Mynář prověrku nemá, ale kancléřem je. Platí jeho slovo více než vaše?"

21:25

Podle Zemana migranti z tehdejší Jugoslávie nám byli kulturně blízcí. "Kosovo bylo sice součástí Jugoslávie, dnes už bohužel není, ale převaha tehdejších migrantů z Jugoslávie nám byla kulturně spřízněna. Já jsem to podporoval," řekl. 

21:24

Poslední otázka Miloše Zemana na Jiřího Drahoše se týkala uprchlíků. "O tom, kdo bude žít na našem území, musíme rozhodovat my sami. To je naprosto klíčové," řekl uchazeč o hradní post. "Nikdy jsem neřekl, že máme přijímat migranty, zejména ekonomické migranty. Připomínám, že v roce 1999 nabídla vláda Miloše Zemana muslimům z Kosova 5000 míst v ČR. Byl to zřejmě humanitární krok. Já to nezpochybňuji. Pouze konstatuji," řekl Drahoš.

21:22

Drahoš se Zemanem se vzápětí přeli o nemocniční poplatky. Drahoš je přesvědčen, že sto korun za hospitalizaci může být pro některé lidi velkou zátěží, podle Zemana by se sociálně slabším měly poplatky snížit. Podle Drahoše však dříve Zeman tvrdil, že poplatek sto korun za jeden den v nemocnici "nikoho nezabije". 

"Hospitalizační poplatky se zdaleka nedýchají jen důchodců ale i ekonomicky aktivní populace. Tam opravdu tvrdím, že sto korun při průměrné déce hospitalizace 10 dnů, tedy tisíc korun celkem, opravdu nikoho nepřivedek k bankrotu jeho rodiny," řekl Zeman.

21:18

Jiří Drahoš vyvrátil, že by někdy řekl, že jedním z politiků, kterým důvěřuje, je Miroslav Kalousek. "Nikdy jsem nic takového neřekl."

21:16

"Je mi podivné, že suverénní představitel suverénního státu, myslím prezidenta Zemana, přistoupí na ponižující podmínky a místo pana Remka tam jde poradce prezidenta, který obchoduje s ruskými palivy, pan Nejedlý. Já bych na takovou podmínku nepřistoupil," reagoval Drahoš. Zeman se Nejedlého zastal. 

21:15

"Pokud jde o konkrétní obchod, jednalo se o dodávku 6000 traktorů Zetor během čtyř let. Důvod, proč u toho nebyl náš velvyslanec, je ten, že ruská strana, která navrhovala formát setkání, na toto setkání naopak nepozvala ruského velvyslance," odvětil Zeman.

21:15

Witowská vybrala otázku z obálky pro Zemana: "Pane prezidente, je známo, že jste při své poslední návštěvě Ruska 21. listopadu jednal v Soči s prezidentem Putinem za přítomnosti pana Nejedlého a Mynáře. Jaký konkrétní obchod ve prospěch ČR jste ten den vyjednal? Proč u toho nesměl být velvyslanec ČR, jako je to v diplomacii běžné?"

21:14

Zeman: "Když už pan Drahoš mluví o Brexitu, myslím si, že to je urážka britských občanů. Svobodně se rozhodli a je třeba to respektovat."

21:12

Witowská: "Pane profesore, pan prezident se ptá: Žádáte občany ČR v přímé volbě, v podstatě v referendu, o jejich hlasy. Říkal jste, že právo rozhodovat v referendu například o členství v EU, nepodporujete. Proč jim nevěříte?"

"To není o důvěře lidem. Jednak nejsme Švýcarsko se staletou tradicí referenda. Referendum o takto zásadních otázkách je velmi nebezpečné," kontroval Drahoš. "Velká Británie je typickým příkladem," dodal.

21:11

Každý z prezidentnských kandidátů nyní odpovídá na otázky, které pro něj do obálky připravil jeho vyzyvatel. 

21:10

Stoupenci Jiřího Drahoše v publiku Prezidentského duelu: Monika Hilšerová, Eva Drahošová a neúspěšný prezidentský kandidát Michal Horáček 

21:10

Začal třetí blok pořadu. 

21:10

Miloš Zeman dostal otázku, co systémového by udělal pro zlepšení kondice českého průmyslu. "Vzhledem k tomu, že prezident není ministr průmyslu nebo obchodu, tak bych chtěl uvést, že jsem v době svého mandátu absolvoval 19 podnikatelských misí na zahraničních cestách, kterých se účastnilo 867 zástupců podnikatelského sektoru. Jinými slovy také prezident má možnost zejména v některých zemích, kde je prezidentský režim, ovlivnit úspěchy našich exportérů případně ovlivnit zahraniční investice u nás," reagoval Zeman.

21:08

"Co systémového byste udělal pro zlepšení podmínek života lidí, kteří trvale žijí na venkově. Co se týká dopravy, obchodu, lékařské péče a dalších podmínek k životu nutných?" tázal se další obyvatel Srubce Jiřího Drahoše.

Podle kandidáta je klíčová infrastruktura. A to nejen silnice ale i internet a komunikace celkově. "Určitě bych inicioval zákon o přerozdělení nebo o rozpočtovém určení daní, jeho novelu ve prospěch malých obcí. Jsem přesvědčený, že by to mělo pomoci malým obcím. Využití veřejných služeb, státních služeb, pošty v kooperaci s nabídkou soukromých služeb. Věcí, které by se daly udělat a o kterých by prezident mohl mluvit a vyvolávat debatu, je celá řada," řekl Drahoš. 

    1 2 3 4 5 »