On-line přenos:

12:27

On-line přenos ze soudu tímto končíme. Děkujeme za pozornost.

12:20

J. Nečasová prý neměla důvod chovat se nenávistně, uvedl Bruna. Řekl, že viděl rozvodový návrh na jaře 2013 s tím, že o tom Nečas seznámil manželku už na jaře.

12:18

Bruna přiznává rozpory ve výpovědích Nečasové. Tenkrát prý ale nemohla mluvit, protože se bála, že Nečase ohrozí.

12:17

Advokát J. Nečasové Eduard Bruna ale čeká, že se jeho klientka asi bude chtít odvolat.

12:17

Advokát Nečasové si ponechal lhůtu na odvolání, protože u soudu jeho klientka není. Páleník, Kovanda i Pohůnek se odvolávají. Státní zástupce si pak také ponechal lhůtu.

12:13

Soud přiznal náhradu škody 125 tisíc korun. Úroky z prodlení ale neuznal, protože obžalovaní nezavinili průtahy.

12:12

Nečasová také dostala zákaz činnosti výkonu vedoucí funkce ve státní správě v délce pěti let. Zpravodajci mají zákaz činnosti povolání mj. ve zpravodajských službách také na pět let.

12:09

U trestů se přihlédlo k okolnostem. Polehčujícími pro všechny jsou ty, že byli dosud trestně bezúhonní. U Nečasové bylo přitěžující, že ona celou protiprávní činnost zorganizovala a řídila.

12:05

Následkem je i destrukční účinek na důvěru občanů ve zpravodajské služby státu.

12:04

Společenská škodlivost jednání obžalovaných je mimořádně vysoká, prohlásil soud. J. Nečasová zneužila bezbřehou moc vyplývající z jejího mileneckého vztahu s premiérem.

12:03

U Kovandy a Pohůnka je motivem nezdravá loajalita a přátelství k Páleníkovi.

12:02

Páleník měl k J. Nečasové blízko a vzájemně si prospívali, uvedl soud. V minulosti například nařídil nestandardně, aby oddělení Pohůnka cvičilo s J. Nečasovu, což tehdejší zpravodajci považovali za zbytečné. Nečasová se Páleníka také snažila prosadit do čela NKÚ. Často si telefonovali, vyměňovali zprávy. Takže chtěl J. Nečasové vyjít vstříc, protože si vzájemně pomáhali delší dobu.

11:59

K motivu u ostatních obžalovaných je podle soudu nutné zmínit vliv J. Nečasové. Měla obrovský, nezdravý vliv na tehdejšího premiéra a ovlivňovala jak jeho soukromí, tak pracovní život. Vyplývá to z odposlechů, zaznamů telefonu, listinných důkazů či výpovědi svědkyně Karolíny Peake.

11:57

Z odposlechů vyplývá, že Nečasová tlačila na Nečase, aby se rozvedl a neotálel s rozhodnutím a své rozhodnutí sdělil manželce.

11:56

Motiv - pro Nečasovou to byla hluboká nenávist vůči tehdejší manželce Nečase, kterou častovala nejsprostějšími nadávkami. Snažila se dokázat její údajnou nevěru na základě tvrzení kartářky.

11:51

Soud si všímal i toho, že obžalovaní komunikovali konspirativně.

11:47

Je vyloučené, aby předložené dokumenty dokazovaly, že se jednalo o kontrasledování, zaznělo u soudu. Že nešlo o sledování, ale kontrasledování, tvrdili obžalovaní.

11:43

Pokud byly bez souhlasu R. Nečasové pořizovány její obrazové záznamy, bylo zasahováno do jejích práv a svobod, řekla soudkyně.

11:28

Páleníkova výpověď při hlavním líčení a přípravném řízení se diametrálně liší, řekl soud. Páleník to sice vysvětloval tím, že při přípravném řízení nebyl zbaven mlčenlivosti, tehdy ale nic takového nenamítal.

11:21

Nečasova výpověď je i v rozporu s výpovědí zpravodajců v přípravném řízení.

    1 2 3 »