On-line přenos (ukončen):

09:01

Začíná druhý den soudního procesu s Kevinem Dahlgrenem. Soudní síň je téměř plná. Dopoledne soudce vyslechne svědky, odpoledne pak znalce.

09:04

Ozbrojená eskorta přivedla Dahlgrena, který je opět v modrém saku. Při příchodu si krátce prohlédl veřejnost. Vypadá klidně.

09:10

Soudce předvolal svědkyni Marii Řezníkovou, která v Ivanovicích pracovala jako poštovní doručovatelka. Rodinu H. znala. V den vraždy jim šla zanést zásilku. Vypověděla, že po zazvonění jí ale nikdo neotevřel. Chtěla odejít, když uslyšela hluk u garáže - jako by něco spadlo. Zavolala, zda tam někdo je. Z garáže pak vyšel Dahlgren, který od ní dopisy převzal. Přišlo jí, že se choval zcela přirozeně.

09:15

Obhájce poukázal na to, že při dřívejším výslechu svědkyně uvedla, že byl při předání zásilky roztěkaný a spěchal. Řezníková dodala, že nejspíše spěchal, ale zdálo se jí, že jinak nebyl nijak nervózní.

09:17

Svědek Jiří Suchánek se z účasti na hlavním líčení omluvil. Jeho výpověď čte soudce. Suchánek v den vraždy odvezl Dahlgrena do Vídně na letiště. Podle něj do Vídně nespěchal.

09:19

Dahlgren výpověď poslouchá klidně. Občas si mne bradu. Očima těká z překladatelky na soudce, nebo se kouká do země.

09:24

Další svědek ve své výpovědi uvedl, že našel v den vraždy doutnající oblečení v garáži a před ní plynovou bombu. Když chtěl s rodinnou známou Gabrielou Oaklandovou a dalšími vynést na zahradu hadry a uhasit je, objevili tělo. Oaklandová později objevila další tělo v ložnici.

09:28

Soudce čte výpověď souseda rodiny H. Při navrátu z práce dne 22. 5. 2013 se svou manželkou cítili, jak se v ulici něco pálí. Zápach nedokázal blíže specifikovat, dým neviděl. Protože se jim porouchala myčka, myslel si, že zdrojem zápachu je přístroj. Pak až viděl příjezd záchranných složek.

09:34

V další čtené výpovědi sousedka Barbora Michelová uvádí, že jí Martin H. sdělil, že k nim dojel známý z Ameriky, který chtěl ve Spojených státech se vším skoncovat a neviděl smysl života. V osudný den šila na šicím stroji a přes jeho hluk nic neslyšela.

09:37

Lukáš Michele ve své výpovědi uvedl, že slyšel 22. 5. 2013 v domě rodiny H. řev jedné osoby. Podle něj byl daný člověk hodně rozrušený. Nedalo se podle něj snadno rozlišit, o jaký jazyk šlo, řeč byla neartikulovaná. Čeština to podle něj ale nebyla. Pak slyšel bouchání. Křik podle něj trval pět minut. Napadlo jej se jít zeptat, co se děje, ale rozhodl se respektovat jejich soukromí.

09:42

Další svědek Jan Mynář ve výpovědi popsal, jak objevil stoupající dým z garáže. Když otevřel s další rodinou Pohankových garáž, našli ložní prádlo a oblečení. Přes hustý dům ale nic více neviděli. Pak nahmatal jiný předmět a spatřil ruku s hodinkami. Myslel si, že je tam jenom jedno tělo. Pak zavolali hasiče a čekali na jejich příjezd. Na zahradě taktéž spatřil plynovou bombu.

09:46

Andrew Phillip Oakland s manželkou Gabrielou slyšeli v den vraždy hluk v domě rodiny H. Té se snažili celý den dovolat, ale nepodařilo se jim to. Celý den před jejich domem také stála jejich auta. Dodal, že manželé H. nevyužívali příliš hromadnou dopravu, tak předpokládali, že jsou doma. Podle něj byli synové H. nadšení, že Dahlgren s nimi žije. Filip H. mu řekl, že je Dahlgren často sám a ani s nimi nevečeří.

09:50

Sousedka Alice Prokešová také slyšela v den vraždy ránu vycházející od domu rodiny H. Její sestra uvedla, že zaslechla ucházet plyn a pak ránu. Přes plot viděla na zahradě plynovou bombu. Uvedla, že cítila od poledních hodin zápach. Večer spatřila i s otcem slabý dým stoupající z garáže. Zašli se pak zeptat k Oaklandovým, co se děje.

09:53

Soudce čte výpověď Martina Šindeláře. Ten spatřil Dahlgrena několikrát chodit po domě s nožem. V jaké dny, ale neupřesnil. Dodal, že Dahlgren chodíval dopoledne do hospody.

09:55

Svědkyně Karin Slezáková překládala uklízečce Daně Hladíkové v den vraždy, kdy se zastavila u rodiny H. a Dahlgren ji nechtěl pustit dovnitř. Do telefonu jí několikrát zopakoval, že rodina H. není doma a Hladíková dnes uklízet nemá. Podle ní hovořil klidně.

09:56

Soudce ukončil výslechy svědků. Zahajuje čtení znaleckých posudků.

09:59

Znalec, který měřil hladinu alkoholu a přítomnost dalších látek v krvi zemřelých, uvedl, že Martin H. neměl v sobě alkohol, léčiva ani toxilogické látky. Při rozboru objevil pouze přítomnost kofeinu. U Davida H. také nenalezl ani alkohol, léčiva nebo toxilogické látky.

10:02

Další toxilogický posudek ukázal, že také testy týkající se Veroniky H. a Filipa H. byly negativní.

10:03

Dahlgren sedí vzpřímeně a pozoruje soudce. V tváři neukazuje žádné emoce.

10:05

Soudní znalec, který vyšetřoval Dahlgrena, uvedl, že pacient netrpí sexuální deviací, ale vykazuje některé prvky fetišismu.

    1 2 3 4 »