Systém hodnocení a vyřazování soutěžních párů

Vyřazování soutěžních párů je založeno na počtu bodů získaných dle hodnocení poroty a došlých SMS hlasů od diváků. Nejvyšší počet bodů dle poroty i diváků se odvíjí od aktuálního počtu soutěžních párů. Např. druhý večer je to osm bodů, poslední večer jsou to body dva.

Jednotliví členové poroty udělují párům bodové ohodnocení od jedné do desíti a na základě jejich součtu vzniká pořadí. Podle tohoto pořadí je každému páru přiřazen 1 až 8 bodů (před prvním vyřazováním), kdy porotou nejvýše ohodnocený pár získává osm bodů, nejméně ohodnocený pár jeden bod. V případě shodného součtu bodového hodnocení u více párů, se tyto páry umístí na stejné příčce v pořadí, a proto také obdrží shodný počet bodů. Pokud tedy mají např. dva páry shodně nejvyšší bodové ohodnocení, umístí se oba na prvním místě a získají po osmi bodech. Třetí pár v pořadí získá sedm bodů, čtvrtý šest atd.

Divácké hlasování je obdobné. Ten pár, který obdrží nejvíce SMS hlasů od diváků, dostává 8 bodů, naopak pár s neméně diváckými SMS hlasy obdrží 1 bod.

Následně se takto získané body od poroty a diváků sečtou. Ten pár, který má v součtu nejméně bodů, vypadává a soutěž opouští. V případě, že je více párů, které v součtu získaly nejméně bodů, rozhodují vždy SMS hlasy od diváků.

Počty diváckých SMS hlasů a bodové ohodnocení, které na základě došlých SMS zpráv vzniklo, je neveřejné. Systém ověřování počtu hlasů i samotné sčítání je podřízeno řadě kontrolních mechanismů, které zabraňují jakémukoliv pochybení.