Waltz

Waltz je tanec v tříčtvrtečním taktu, jeho současná verze vznikla na počátku 20. století v Anglii z amerického tance boston a evropského länderu, což je lidový tanec 16. a 17. století (předchůdce valčíku).

Waltz patří do skupiny tzv. standardních tanců. Tempo waltzu je 30 taktů za minutu, pro srovnání tempo valčíku je 60 taktů za minutu. Důrazná doba v taktu je první. Waltz je švihový tanec. Držení je standardní – partner drží dlaní pravé ruky partnerku v oblasti levé lopatky, partnerčina levá ruka volně leží na partnerově pravé a prsty objímá deltový sval ruky. Partnerova levá ruka drží partnerčinu pravou zhruba ve výši očí partnerky. Tvar držení je však u každého páru trochu jiný, závisí především na vzájemné výšce partnerů.

V angličtině se waltz označuje jako „Waltz“, dříve „Slow Waltz“ nebo „English Waltz“. Valčík pak jako „Viennese Waltz“. Základním pohybem ve waltzu je tzv. uzavřená změna, v tanečních kurzech se často používá i výraz trojkrok.

Waltz je charakteristický waltzovou vlnou, vytvářenou snížením v 1. době a zdvihem na 2. dobu. Chodidla kloužou po parketu. Čím většího snižování jste schopni, tím větší budete mít pohyb po parketu. Silné dolní končetiny, jsou základem dobrého snižování a tím také švihového pohybu. Proto cvičte a posilujte. Krásný waltz vám bude odměnou.

Autor textu: Zdeněk Chlopčík