Salón Cimrman  
Tanečnice
Hlavní interpretka nových Cirmmanových tanců, salónní tanečnice Evelina Schnablová, dokázala ztvárnit i nejodvážnější mistrovy kreace. Na turné po Burjatsku však onemocněla spavou nemocí a tato skutečnost znamenala konec její oslnivé kariéry. Když to totiž na ni přišlo, usínala při tanci v náručí partnera a ploužila se po parketu jak v posledním tažení. Mimoděk tak ale přispěla ke vzniku moderního tance zvaného "ploužák".
Chronometr
Detail Cimrmanova mechanického chronometru určeného k měření tisíciletí, tzv. milleniometru, který je uložen v muzeu hodinek ve švýcarské Ženevě. Zařízení je stále funkční a ručička na ciferníku se již posunula na na číslo "III".
Wien
Vídeňská radnice s pomníky historických osobností Vídně a významných rodáků. Je smutné, že Jára Cimrman zde dosud nemá ani pamětní desku.
hrabě Harrach
Nejštědřejším mecenášem Járy Cimrmana ve Vídni byl jeho krajan Jan hrabě Harrach (1828-1909).
Brusle
Brusle vylepšené patním trnem, který učinil dřívější patní řemínek zbytečným. (Fotografie pochází z výstavy "Doba Járy Cimrmana“, která se konala na pražském Hlavním vlakovém nádraží.)
Hřbitov
Maďarský cimrmanolog István Kétegyházi tvrdí, že Cimrman je pochován na tomto náchodském vojenském hřbitově, kde leží vedle knížete Schamburka.
Hrobník
Šemánovický hrobník, pan Alois, a jím vykopaný hrob Járy Cimrmana.
Exhumace
Snímek z natáčení Salónu Cimrman na šemánovickém hřbitůvku u údajného hrobu Járy Cimrmana. Jiří Šebánek a prof., doc. Přemysl Strejc, CSc., přednosta Ústavu soudního lékařství v Praze, nad lebkou Járy Cimrmana. K exhumaci došlo 10. října roku 2000.


  Přehled jednotlivých dílů Salónu Cimrman


 cyklu Salón Cimrman

Salón Cimrman aneb Cimršantán
Exkurze badatelského týmu do kabaretu Járy Cimrmana s ukázkami Mistrovy písňové tvorby.
Účinkují: M. Čepelka, J. Šebánek, M. Zákravský, K. Bartoníček, O. Suchý a orchestr J. Krampla.

Na přelomu století neměla česká menšina ve Vídni na růžích ustláno. Dá se říci, že měla ustláno spíše na chudobkách. Tehdy byla vůbec těžká doba… Není divu, že vídeňským Čechům nebylo příliš do smíchu. Někdy jim nebylo ani do pláče. Většinou jim nebylo do ničeho.
A právě v téhle mizérii si předseda české obce vídeňské, bratr Jindřich Bruder, nechával přešít kalhoty u krejčího, Járova otce….
Cimršantán zahájil činnost na podzim roku 1900 v hostinci české menšiny ve Vídni. Od samého počátku byl určen širokým vrstvám obecenstva. Intelektuálů bylo tehdy mezi vídeňskými krajany ještě poskrovnu, a tak Cimrman musel, chtě nechtě, s laťkou náročnosti v repertoáru hodně dolů…

Salón Cimrman uvádí Cimrkino
Seminář badatelského týmu o filmové tvorbě Járy Cimrmana s ukázkami Mistrovy filmové tvorby.
Účinkují: M.Čepelka, J.Šebánek, M.Zákravský, K.Bartoníček.

Od roku 1979, vždy 5. listopadu, zasedá v Ženevě bilaterální komise složená ze zástupců české a americké strany. Předmětem jednání je naše žádost o vydání filmů Járy Cimrmana, natočených na území Spojených států v letech 1908 - 1911 jednak v ateliérech Edison a jednak v produkci společnosti Selig. Cimrmanova díla, uložená v trezoru Americké akademie filmového umění, náleží podle zákona o dědickém právu našemu státu. Žádný z potomků Járy Cimrmana, nikdo z přímých ani nepřímých příbuzných, se k tomuto dědictví totiž nechce hlásit. Vinou obratného manévrování amerických delegátů zůstávalo jednání komise ještě donedávna na mrtvém bodě. Jejich mluvčí Thomas Frazer do omrzení opakoval stále tentýž argument, že Jára Cimrman ve své závěti trvá na tom, aby po něm nezbylo nic… Tato patová situace se změnila po našem vstupu do NATO...

Salón Cimrman aneb Hudební mág Jára Cimrman
Exkurze badatelského týmu do světa hudby jak ji vnímal Jára Cimrman.
Účinkují: M.Čepelka, J. Šebánek, M. Zákravský, K. Bartoníček a orchestr J. Krampla.

O Járovi Cimrmanovi je možné bez nadsázky prohlásit, že byl rozeným hudebníkem. Jeho matka Marlen Jelinková měla nezřízenou touhu stát se operní pěvkyní. Aby dosáhla vyšších hlasových poloh, chodívala třikrát denně do vídeňského Prátru na proslulý Riesenrad, česky ruské kolo. Hlasové rozcvičky nepřerušila, ani když už byla ve stavu pokročilého těhotenství. Když opět jednou gondola, v níž seděla, dospěla do nejvyššího bodu dráhy, podařilo se jí zazpívat takové tremolo, že přitom porodila malého Járu. První, co v životě uslyšel, nebyl hlas porodní báby, oznamující, že je to chlapec, ale árie Traviaty. Není divu, že ho to citelně poznamenalo...

Salón Cimrman aneb Cimrman v Novém světě
Seminář badatelského týmu o působení Járy Cimrmana na severoamerickém kontinentu s ukázkami dosud neznámých Mistrových objevů.
Účinkují: M. Čepelka, J. Šebánek, M. Zákravský, J.Bartoníček a R. Krampl.

Mistr přicestoval poprvé do Spojených států na palubě německého parníku Ludendorff. Vyplul z Terstu 10. října 1871, hned na druhý den po vypuknutí světoznámého požáru Chicaga, aby o této katastrofě napsal přímou reportáž pro časopis vídeňského požárního sboru Das Feuer.
Po dvaatřiceti dnech plavby přestoupil v New Yorku do vlaku a když vystoupil na peróně bývalého nádraží v Chicagu, zjistil, že přijel s křížkem po funuse. Z požáru století zbyly jen hromady popela. A opět došlo k tomu, co se u Cimrmana stalo pravidlem - že totiž sledováním jistého cíle došel k cíli úplně jinému...

Salón Cimrman uvádí Cimrman kontra Zimmermann
Seminář badatelského týmu s ukázkami ze života a díla Járy Cimrmana, tentokrát poprvé s kontroverzním výstupem opozičního rakouského cimrmanologa.
Účinkují: M. Čepelka, J. Šebánek, K. Bartoníček, M. Zákravský, O. Suchý, Václav Glazar a orchestr J. Krampla.

Od chvíle, kdy byla objevena pozůstalost dnes již světoznámého génia Járy Cimrmana, existují dvě hlavní názorové skupiny, zabývající se bádáním o Mistrově životě a díle - vědecký tým Salón Cimrman a kabinet prof. Ericha Fiedlera Jaro Zimmermanngesellschaft. Liší se především ve výkladu jeho smyslu a poslání, ale také jeho národní příslušnosti, to jest, zda Cimrman byl Čech, nebo Rakušan, čili komu patří jeho kulturní dědictví...

Salón Cimrman aneb Šťastné a veselé cimrmánoce
Seminář badatelského týmu o Vánocích v pojetí Járy Cimrmana s názornými ukázkami jeho koled.
Účinkují: M. Čepelka, J. Šebánek, K. Bartoníček, M. Zákravský, O. Suchý a orchestr J. Krampla.

Vánoční tematika se táhne životem Járy Cimrmana jako ropovod. Psychoanalytik Sigmund Freud hovoří o tak zvané weinachtsmánii neboli vánoční posedlosti. A vysvětluje, že lidé, postižení v dětství vánočními traumaty, stresy a frustracemi, trpí v dospělém věku obsedantní touhou dodatečně se s Vánocemi vypořádat. Jedná se buď o mstu, tak zvaný weinachtsrevanšismus, anebo o chorobné úsilí vynahradit si zážitky z Vánoc, o něž byli v dětství připraveni. Z tohoto hlediska vůbec nepřekvapuje, jak hojně se v Mistrově tvorbě vyskytují vánoční motivy...

Salón Cimrman aneb Za Cimrmanem až do hrobu
Cimrmanologická společnost opět v akci aneb další přednášky z cyklu života a díla českého velikána, v nichž mnohé skutečnosti dosud ještě na veřejnosti vyjeveny nebyly. Třeba ty, kdy a kde Mistr zemřel, a kde se tudíž nachází jeho hrob.
Účinkují: M. Čepelka, J. Šebánek, M. Zákravský, K. Bartoníček, O. Suchý, Prof., MUDr. Přemysl Strejc, hrobník Lojza, paní Límanová a další občané Šemánovic.

Duchovní otec Járy Cimrmana, Jiří Šebánek, přijel do Šemánovic u Kokořína poprvé 18. prosince 1994. Tehdy ovšem ještě nikoliv jako cimrmanolog, ale jako scenárista pořadu "Chcete mě?". Dorazil spolu s pražským televizním štábem a protagonistkou pořadu Martou Kubišovou, aby zde natočili reportáž z oslavy 17. narozenin pražského krysaříka jménem Lupino, která se konala v podvečer v šemánovickém hostinci "U Montiho".
11. března 1996 pak poprvé vzpomínal v rozhlasovém pořadu Ondřeje Suchého Padesátník na zrod Divadla Járy Cimrmana a na činnost Salónu Cimrman. Tehdy padla také poprvé otázka, zda-li nemohou být Cimrmanovy stopy právě na Kokořínsku...Jára Cimrman
Rukopisná pozůstalost Járy Cimrmana
Vědní obor Cimrmanologie
Divadlo Járy Cimrmana
Vinárna U pavouka

Karel Velebný
doc. Jiří Šebánek
Role Jiřího Šebánka v dějinách Divadla Járy Cimrmana
prof. Miloň Čepelka

Badatelský tým Salón Cimrman
Šebánkův Salón Cimrman v současných médiích

Rozhovor s dr. Hedvábným-Velebným
Rozhovor s doc. Jiřím Šebánkem

Užitečné odkazy

Přehled dílů Salónu Cimrman
Přehled vysílání Salónu Cimrman