Salón Cimrman  


Padevět
Unikátní snímek souseda Padevěta, který měl značný vliv na Cimrmana a jeho dílo.

 

Rukopisná pozůstalost


 Járy Cimrmana

1. Liptákovský nález

O vánocích 1966 Dr. Hedvábný v rozhlasovém pořadu Vinárna U pavouka vypustil do éteru senzační zprávu, že při budování krbu ve své liptákovské chalupě narazil na truhlu s rukopisnou pozůstalostí zcela zapomenutého českého génia Járy Cimrmana.

V přednášce před první hrou Divadla Járy Cimrmana Akt, se diváci dozvěděli, že 1. Liptákovský objev byl učiněn 23. února v 10.05 hod. dopoledne kolem roku 1966 v domku Dr. Hedvábného č.p. 12 v pojizerské osadě Liptákov. Objeviteli se stali Dr. Hedvábný a jeho bratranec Dr. Zdeněk Svěrák, který do Liptákova přijel, aby pomohl zbudovat krb. Když Zdeněk Svěrák proklepáním zdí určil místo, kde by bylo nejlépe krb zbudovat (prostě našel komín), řekl svému bratranci:"Evžene, zde kopni." Několikrát do zdi kopli a k společnému údivu zjistili že narazili na nějakou dobře okovanou truhlu, která byla na první pohled něčím doslova nabita. Protože šlo o bývalé území Sudet, Dr. Hedvábný trval na tom, aby zavolali pyrotechnika Šťáhlavského. Ten rozhodl, že truhlu vyhodí do povětří. Výbuch je dodnes zaznamenán na magnetofonovém pásku. Ukázalo se, že nálož byla silně předimenzována, tudíž byla poškozena nejen truhla, ale i chalupa. Když se prach po výbuchu usadil, zjistili, že rozmetali rozsáhlou pozůstalost neuvěřitelně talentovaného jedince, který by se svou šíří zájmů dal přirovnat jen k osobnosti Leonarda da Vinci, a to ještě těžko.

2. Liptákovský nález

Po důkladném překopání zahrady o rozloze tří arů, se ukázalo, že do hlíny zahrady, obklopující domek ze dvou stran, Cimrman nezakopal zhola nic. Hned po tom co tajemník Čepelka odložil krumpáč, nachází Jaroslav Weigel v jeho násadě důmyslně maskovanou dutinu a v ní nebojácnou protirakouskou báseň Svou pravdu nebudeme skrývat.

Druhý den večer, právě Zdeněk Svěrák se svým bratrancem dokončili korespondenci Járy Cimrmana s Albertem Einsteinem a Dr. Hedvábný volným krokem přecházel po světnici sem a tam. A najednou si Zdeněk Svěrák všiml, že pod jeho bratrancem v jednom místě jedno prkno slabě povrzává. Okamžitě ho na to upozornil a on řekl: "Již zde ničemu nevěřím. Tomu prknu Zdeňku se podíváme na zoubek." Pod podlahou nalezli celé Cimrmanovo dílo pedagogické, včetně Školníka (nedokončený román se školní tématikou). To vše bylo zašito v pytli s velmi otráveným obilím, a jedině tak si můžeme vysvětlit , že rukopisy nepadly za oběť potkanům, kterých žijí pod chalupou doslova celé rodiny.

 Jára Cimrman
Rukopisná pozůstalost Járy Cimrmana
Vědní obor Cimrmanologie
Divadlo Járy Cimrmana
Vinárna U pavouka

Karel Velebný
doc. Jiří Šebánek
Role Jiřího Šebánka v dějinách Divadla Járy Cimrmana
prof. Miloň Čepelka

Badatelský tým Salón Cimrman
Šebánkův Salón Cimrman v současných médiích

Rozhovor s dr. Hedvábným-Velebným
Rozhovor s doc. Jiřím Šebánkem

Užitečné odkazy

Přehled dílů Salónu Cimrman
Přehled vysílání Salónu Cimrman