Salón Cimrman  
Salón Cimrman

Cimrvánoce

Cimrvánoce

Cimrvánoce

Skupina R. Krampla
Od počátku až dodnes obstarává hudební doprovod k představením
Salónu Cimrman v Šemánovicích skupina Vibe Fantasy klavíristy a vibrafonisty Radka Krampla.

 
Formát Cimrmanovy osobnosti nejenže přesáhl územní hranice, ale začíná již přesahovat meze lidského chápání. Z různých končin světa dostáváme zprávy o dalších objevech v dosud netušené činnosti našeho Mistra. Cimrmanologie se stala vědní disciplínou a studijním oborem na četných zahraničních univerzitách. Úspěšně se rozvíjí naše spolupráce s řadou institucí i jednotlivých odborníků, kteří se odpovědně a seriózně zabývají bádáním v Cimrmanově nepřeberném díle. Zároveň jsme však svědky toho, jak právě ti, co ještě donedávna našeho génia neuznávali, ostouzeli a zesměšňovali, mu nyní stavějí pomníky ze samých superlativů a v zárodku likvidují jakýkoliv projev pochybnosti nebo odlišný názor na smysl a poslání Mistrova díla. Ruku v ruce s touto bezuzdnou glorifikací se rozbujela spekulace čiperných podnikatelů, kteří si na věhlasu a popularitě Járy Cimrmana postavili výnosný obchod...

... Tváři v tvář této konzumní cimrmánii není příliš snadné, natož vděčné, zabývat se těmi stránkami Cimrmanova života a díla, které mu na kráse nepřidají, nicméně jsou neodmyslitelnou součástí této výjimečné osobnosti.

Dá se předpokládat, že poodhalení odvrácené tváře Járy Cimrmana vzbudí u leckoho z jeho nadšených obdivovatelů nelibost, ne-li pohoršení.

My se ovšem domníváme, že když už jsme proti Mistrově poslední vůli vnikli do jeho kuchyně, pak je naší povinností nenechávat nic pod pokličkou a spolknout i to, co je více či méně přesolené, připálené, ba i nechutné. Jinak bychom si museli připadat jako číšník s mastnými ústy, vyškrtávající z jídelního lístku pokrmy, které nejsou dietní.

Proto předvádíme v SALÓNU CIMRMAN to, co si na sebe Mistr ušil a upletl, ať mu to spadne a sluší či nikoliv. Vždyť on sám říkával o sobě s oblibou: „I mistr Tesař * se utne.“

*Tesař = der Zimmermann

(J. Šebánek, Karel Velebný
Byli jsme a buben, Panton 1988, str. 9-10)


 
Jára Cimrman
Rukopisná pozůstalost Járy Cimrmana
Vědní obor Cimrmanologie
Divadlo Járy Cimrmana
Vinárna U pavouka

Karel Velebný
doc. Jiří Šebánek
Role Jiřího Šebánka v dějinách Divadla Járy Cimrmana
prof. Miloň Čepelka

Badatelský tým Salón Cimrman
Šebánkův Salón Cimrman v současných médiích

Rozhovor s dr. Hedvábným-Velebným
Rozhovor s doc. Jiřím Šebánkem

Užitečné odkazy

Přehled dílů Salónu Cimrman
Přehled vysílání Salónu Cimrman