Salón Cimrman  
Podobizna Járy Cimrmana

Cimrvánoce
Poslední dívčí šatečky (visící vpravo), které Jára Cimrman nosil, než mu škodolibé spolužačky prozradily, že není dívkou. (z výstavy "Doba Járy Cimrmana“, která se konala na pražském Hlavním vlakovém nádraží)
Busta
Toto je autobusta Járy Cimrmana a to červené je Pojizerská hučka (název pochází z písně Proč ta Jizera hučí).
Počítadlo
Cimrmanovo počítadlo pro prvňáčky k výuce matematiky, které hojně užíval při své pedagogické praxi v osadě Struk. (z výstavy "Doba Járy Cimrmana“, která se konala na pražském Hlavním vlakovém nádraží.)

  Jára Cimrman

 stručné nestrukturované CV

Narodil se ve Vídni * jako syn Leopolda Cimrmana a Marlen Jelinkové. Otec byl původem Čech z Jihlavy, z rodiny poštovního podúředníka. Vyučil se dámským a pánským krejčím a po pěti letech tovaryšství ve Vídni se osamostatnil a zařídil si vlastní krejčovskou dílnu. Matka byla původu rakouského, pocházela z Vídně, kde její rodiče vlastnili obchod s cukrovinkami a perníkem. Vyučila se švadlenou, ale převážně se věnovala zpěvu. Zprvu jako sólistka ochotnické opery, později obdržela angažmá ve sboru divadla An der Wien.

Soudě podle zápisků v jeho deníku, neměl zřejmě Cimrman příliš radostné dětství. Otec ho zapsal na českou menšinovou školu ve Vídni a matka současně na školu rakouskou. Chlapec byl nucen navštěvovat dopoledne vyučování v českém jazyce a odpoledne v jazyce německém. Neměl čas se ani naobědvat, protože polední přestávku trávil přebíháním z jedné školy do druhé. Tato polovičatost se také později neblaze projevila v Mistrových rukopisech, které jsou psány podivnou směsí češtiny a němčiny; hemží se to v nich germanismy i čechismy.

Podle některých badatelů je Cimrman zapomenutý a znovuobjevený český génius z přelomu 19. a 20. století, který zasáhl do mnoha oborů. Byl to osobitý dramatik, básník, cestovatel, filozof, gynekolog-samouk, lyžař, důvěrný přítel a učitel Alberta Einsteina, vynálezce a daltonista, důvěrný přítel T. A. Edisona, který se za svého života uznání bohužel nedočkal. Teprve objevem truhly s pozůstalostí (v Liptákově 26. 2. 1966) dr. Evženem Hedvábným byla evropská veřejnost seznámena s jeho géniem.

Podle jiných je ovšem Cimrman pouze neexistující postava, literární mystifikace, která dala vzniknout jednomu z nejpopulárnějších malých divadel v České republice - Divadlu Járy Cimrmana (DJC, 1. sezóna 1967-8) a zároveň samostatnému badatelskému týmu nazvanému Salón Cimrman (od r. 1980). Jest prokázáno, že u zrodu obou týmů stál Jiří Šebánek.


* Přesné datum narození nebylo zatím možné zjistit, protože Jára Cimrman často měnil svá data, aby zmátl řadu epigonů a falzifikátorů, kteří se za něho vydávali.

 


Jára Cimrman
Rukopisná pozůstalost Járy Cimrmana
Vědní obor Cimrmanologie
Divadlo Járy Cimrmana
Vinárna U pavouka

Karel Velebný
doc. Jiří Šebánek
Role Jiřího Šebánka v dějinách Divadla Járy Cimrmana
prof. Miloň Čepelka

Badatelský tým Salón Cimrman
Šebánkův Salón Cimrman v současných médiích

Rozhovor s dr. Hedvábným-Velebným
Rozhovor s doc. Jiřím Šebánkem

Užitečné odkazy

Přehled dílů Salónu Cimrman
Přehled vysílání Salónu Cimrman