Salón Cimrman  


Suchý, Šebánek, Čepelka
Ondřej Suchý, Jiří Šebánek a Miloň Čepelka při natáčení pořadu Salón Cimrman v Šebánovicích

Pamětní deska
Z natáčení ostravské televize před bývalým hostincem U Límanů v Šemánovicích - V pondělí 9. října 2000 došlo k slavnostnímu odhalení pamětní desky s nápisem: ZDE V HOSTINCI "U LÍMANŮ" SEDÁVAL V LETECH 1912-1918 JÁRA CIMRMAN.

  Badatelský tým Salón CimrmanBadatelský tým Salón Cimrman, který zakládal v roce 1980 Jiří Šebánek s Karlem Velebným, se v letech devadesátých odmlčel. V listopadu 1989 totiž vstoupil solidárně s ostatními divadly do stávky, v níž - na rozdíl od ostatních divadel - setrvává prý až do dnešních dnů. K výjimkám dochází od roku 1998 pouze v Šemánovicích u Kokořína, kde dle Šebánkových slov na výslovná přání Českého rozhlasu a České televize Salón Cimrman svoji stávku přeruší, jen aby uvedl některý ze svých seminářů a pak hned ve stávce pokračoval dál. Cimrmanologové ze Salónu, jmenovitě Jiří Šebánek, Karel Bartoníček, Martin Zákravský, Jan Klusák a hostující Miloň Čepelka z Divadla Járy Cimrmana, došli na sklonku 90. let ve svém bádání k překvapivým objevům.

V Šemánovicích objevili v místním hostinci U Límanů třínohou židli, na níž zde sedával Jára Cimrman v letech 1912-1918, zjistili, že v nedalekých Želízích se Jára scházel s Franzem Kafkou, který zde pobýval v penzionu Stüdel, a konečně, že na šemánovickém hřbitůvku je i Járův bezejmenný hrob. Je proto téměř jisté, že i v roce letošním přeruší Salón Cimrman svoji permanentní stávku, aby jeho členové přednesli v šemánovickém společenském minicentru Nostalgická myš vděčnému publiku některá další neznámá fakta ze života našeho velikána.

 


Jára Cimrman
Rukopisná pozůstalost Járy Cimrmana
Vědní obor Cimrmanologie
Divadlo Járy Cimrmana
Vinárna U pavouka

Karel Velebný
doc. Jiří Šebánek
Role Jiřího Šebánka v dějinách Divadla Járy Cimrmana
prof. Miloň Čepelka

Badatelský tým Salón Cimrman
Šebánkův Salón Cimrman v současných médiích

Rozhovor s dr. Hedvábným-Velebným
Rozhovor s doc. Jiřím Šebánkem

Užitečné odkazy

Přehled dílů Salónu Cimrman
Přehled vysílání Salónu Cimrman