Záznamy proběhlých chatů:
- s Romanem Vávrou, režisérem
- s Csongorem Kassaiem, představitelem Lucifera
- se Štěpánem Kubištou, představitelem Filipa
- s Táňovu Pauhofovou, představitelkou Aničky