UNES-CO

Premiéra 13. June 2018

Téma červnového vydání věnujeme bienále architektury v Benátkách, kde nás reprezentuje Kateřina Šedá se svým projektem UNES-CO. Sídlo fiktivní firmy UNES-CO s recepcí a vlajkami členských států umístila do výstavního pavilonu, kde budou moci návštěvníci sledovat přímý přenos z Českého Krumlova. Tam se budou v pronajatých bytech vylidněného městského centra pokoušet o běžný život aktéři tohoto velkoryse pojatého sociálního projektu. Problém nadměrného turismu, který vylidňuje centra atraktivních měst, je velmi blízký i Benátkám. "Cílem je, aby se lidé z města co nejvíc zapojili a pomohli ten problém reflektovat,“ říká Kateřina Šedá, držitelka Ceny J. Chalupeckého.

A/Z SOUVISEJÍCÍ