Jiří Mádl & Marika Šoposká & dítě ve filmu Hra, foto: Stanislav Honzik

Tahle hra je divně chladná, i když se v ní vyskytují vášeň a sex

Jan Jaroš, 2. November 2019

Chilský filmař Alejandro Fernández Almendras nejprve v ČR pobýval coby host Letní filmové školy v Uherském Hradišti. A nedávno zde s českými herci natočil koprodukční film Hra. Ten nyní vstoupil do tuzemské distribuce.

Ve výrazně komorním sevření Hra líčí zápolení režiséra oblastního divadla Petra (Jiří Mádl se vyhnul jakémukoli výrazovému přehánění, svého tápajícího hrdinu ztělesnil střídmě a v zámlkách) jak o podobu jedné inscenace, tak o své city, když jej posedne vášeň k vyzývavé herečce Karolíně (Jelizaveta Maximová). Petr jí svěřil titulní roli v aktualizovaném nastudování antické Faidry, v němž pojetí Euripidovo a Senecovo přetvořil španělský spisovatel Miguel de Unamuno a rovněž Petr sám do textu vsunul několik narážek na zdejší poměry, což městský úřad (zde zastoupený samolibým představitelem Ondřejem Malým) nelibě nese a žádá jejich odstranění. Nadto se Karolína panicky bojí jakékoli citové zodpovědnosti, dokonce se nedostaví na jevištní zkoušky, ačkoli inscenace na ní stojí a premiéra se blíží.

Jiří Mádl a Marika Šoposká leží v posteli
Trailer filmu Hra. Na snímku Jiří Mádl a Marika Šoposká, foto: Stanislav Honzik

Petr tedy na jedné straně řeší umělecké problémy s hereckým obsazením a se zkouškami, ale i s cenzurními tlaky, na straně druhé zápasí s rodinnou krizí. Manželka Kateřina (Marika Šoposká) úkorně nese mateřstvím přerušenou slibně se rozvíjející kariéru finanční poradkyně; novorozeně vnímá jako přítěž. Petr, zmatený nenadálými těžkostmi doma i v práci, se posléze ukáže jako člověk ochotný se o svého potomka láskyplně starat. Příslušné okamžiky dokonce můžeme vnímat jako dojímavé…

Snímek, hned na počátku označený za komedii v pěti dějstvích s mezihrou, prologem a epilogem, si pohrává s divadelním členěním, byť chystaná inscenace Faidry funguje jako pouhé kulisovité pozadí – z nastudování zazní nanejvýš několik stále se opakujících replik. Alejandro Fernández Almendras (*1971), zde scénárista, režisér i střihač v jedné osobě, položil důraz na Petrovo duševní rozpoložení v oné vypjaté situaci, avšak uplatněný pohled je hodně chtěný, ne-li strnule neživotný. Výsledek lze označit za projev minimalismu, umocněného archaickým, téměř čtvercovým formátem obrazu a použitím černobílého materiálu. Ostatně Almendrasův stálý kameraman Inti Briones zdůrazňuje statické vyprávění dlouhými, povětšinou nehybnými záběry. Ve výstavbě jednotlivých motivických celků se v interiéru upřednostňují statické detailní protipohledy na jednající postavy; v plenérových výjevech se uplatňují teskné průhledy na chůzi zimními ulicemi. Bedlivé obhlížení postav, které mají být zachyceny i při všedním počínání, přesto nepřispívá k jejich bližšímu poznání. Figury vyznívají nanicovatě, sterilně, jakoby zbaveny sugestivity, zvláště ženské postavy jsou ve svém nárysu i v prezentaci zploštěné, opatřené zbytečnými svérázy, ba výlučnostmi a protikladnostmi – jak ve výrazově přepjatých promluvách, tak v chování.

Ve srovnání s některými „referenčními“ ponory do přecitlivělých uměleckých duší, vystavených pokušení a stravovaných zaujetím i pochybami (viz třeba Provinční herci od Agnieszky Hollandové, Szabóovo politické podobenství Mefisto, Bergmanova niterná studie Po zkoušce či Fosseho zamyšlení nad uměleckou posedlostí v All That Jazz) dospěl Almendras k žánrovému obrázku televizního ražení. Nepomohly mu ani vypjaté sexuální scény, opět odosobněně, netečně zaznamenávané.

Chilský filmař Alejandro Fernández Alemendras za kamerouChilský filmař Alejandro Fernández Almendras natáčí Hru, foto: Stanislav Honzik

Hra (Česko/Chile/Francie/Jižní Korea, 2019, stopáž 93 minut)
Scénář, režie a střih: Alejandro Fernández Almendras, kamera: Inti Briones, zvuk: Klára Javoříková. Hrají: Jiří Mádl, Jelizaveta Maximová, Marika Šoposká, Jiří Štrébl, Ondřej Malý, Sarah Haváčová, Jana Zenáhlíková, Adam Vacula, Danica Jurčová.
Premiéra: 31. 10. 2019

TÉMATA

Film
Recenze
Do kina
Tip

A/Z SOUVISEJÍCÍ