Michael Goldschmid titulní roli antického dramatu Orestes, foto: DAMU / Divadlo Disk

Glosa: Antické drama nemilosrdně obnažuje

Josef Chuchma, 18. September 2019

První premiérou nové sezóny ve studentském Divadle Disk se stala inscenace klasického antického dramatu Orestes. Jde o jednu z absolventských inscenací nynějšího 4. hereckého ročníku katedry činoherního divadla.

Režisér inscenace Štěpán Pácl, pedagog DAMU, na setkání s novináři před sezónou i v tiskové zprávě k inscenaci s láskou a emfází pravil: „Jde nám s herci o to, co české herectví kdysi bravurně umělo a co se dnes téměř ztratilo, tedy stvořit slovem celý svět. Hledáme a tvarujeme zážitek ze slova. Vše proto, aby představa, která pak v divácích bude vznikat, byla mnohovrstevnatá a umožnila prožívat až fyzicky velký příběh Oresta a Elektry.“

Záměru rozžínat v publiku zážitek a drama slovem odpovídá strohá, oproštěná, v rámci prostorových možností Disku nadčasově i osudově působící scéna Michala Spratka. Navrhl i kostýmy – ty přece jen posouvají vizuální jazyk Orestea směrem k dnešku či obecněji k moderní době, nicméně i ony si zachovávají základní střídmost. V tiskové zprávě byl mezi účinkujícími uveden i Jakub Dittrich, který měl dění živě doprovázet na elektrickou kytaru, ale v programu již vypsán není a při premiéře se na jevišti nevyskytoval. Lidský hlas tak zůstává jediným zvukovým prostředkem tohoto nastudování Euripidova dramatu o sourozencích Oresteovi a Elektře, kteří pomstili svého otce Agamemnona tak, že zavraždili svoji matku Klytaimestru, jež svého muže zabila za pomoci milence a usedla na Agamemnonův trůn.

diskMichael Goldschmid v titulní roli Orestea a Jessica Bechyňová jako Elektra, foto: DAMU / Divadlo Disk

Antické drama je nemilosrdné nejen ve smyslu fatálních sil, jež hýbou osudy jednotlivců. Je nemilosrdné – a chce se říct, že s postupující dobou stále nemilosrdnější – pro herce. Tento z dnešního pohledu výsostně umělecký a „umělý“ tvar obnažuje každé herecké neumění a umělost. Slovo v něm neošidíš, neobelžeš. Když mladičký herec není veden nějakým mimořádně inspirovaným způsobem, tak u postav zralého věku v antickém dramatu těžce naráží, z projevu trčí životní nezralost. Páclovo nastudování Orestea je toho vpravdě školním příkladem. Michael Goldschmid v titulní roli a Jessica Bechyňová jako Elektra své postavy naplňují opravdovou zraněností, snad lze říci, že i generační. U všech ostatních deseti studentů je Orestes zápasem o základní věrohodnost figur; zápasem v některých případech zcela marným.

Antické drama náleží k základním kamenům nejen divadla, ale kultury vůbec, tedy minimálně našeho civilizačního okruhu. Studenti by antiku měli poznat a utkat se s ní. Ale v jaké formě? V inscenaci, která svým důrazem na sílu a hudbu slova vede při některých replikách diváky k „nemístnému“ smíchu, protože bez následků dost dobře nejde dramaticky, ba pateticky vyslovovat ani ne v pětadvaceti slova naplněná bolestně odžitou, mnohaletou zkušeností? Tím spíš, že hranice dospívání se posouvá a většina dnešních dvacátníků žije daleko „dětinštější“ život než jejich vrstevníci například před sto lety, což se prostě nemůže neprojevit i v jejich herectví. Především v tom, co u herectví proudí mimo slova a říká se tomu kupříkladu vyzařování.

orestes Jessica Bechyňová a Michael Goldschmid na promo snímcích; tito dva v Oresteovi ztělesňují hlavní role, foto: DAMU / Divadlo Disk

DISK, Praha – Euripides: Orestes
České znění:
Jaroslav Vostrý, režie: Štěpán Pácl, dramaturgie: Vít Kořínek, scéna a kostýmy: Michal Spratek, hudba: Pavel Čeněk Vaculík, vedoucí produkce: Karolína Soukupová. Hrají: Michael Goldschmid, Jessica Bechyňová, Kryštof Dvořáček, Lýdie Šafářová, Eliška Zbranková, Anna Randárová, Zuzana Novotná, David Krchňavý, Pavel Vaculík, Viktor Kuzník, Jakub Svojanovský, Zuzana Černá.

Premiéra 13. září 2019.

TÉMATA

Glosa
Divadlo
Lidé
Praha

A/Z SOUVISEJÍCÍ