Přenos jednání po internetu — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

  • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
  • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

Na této stránce probíhá zvukový přímý přenos po dobu zasedání Rady ČT. V případě, že zrovna rada nezasedá, je spuštěn poslední záznam z archivu zasedání Rady.

10. jednání Rady ČT v roce 2023

23. 8. 2023

Archiv zasedání Rady

11. jednání Rady ČT v roce 2023 (20. 9. 2023)

10. jednání Rady ČT v roce 2023 (23. 8. 2023)

9. jednání Rady ČT v roce 2023 (19. 7. 2023)

8. jednání Rady ČT v roce 2023 (21. 6. 2023)

7. jednání Rady ČT v roce 2023 (7. 6. 2023)

6. jednání Rady ČT v roce 2023 (17. 5. 2023)

5. jednání Rady ČT v roce 2023 (19. 4. 2023)

4. jednání Rady ČT v roce 2023 (22. 3. 2023)

3. jednání Rady ČT v roce 2023 (8. 3. 2023)

2. jednání Rady ČT v roce 2023 (15. 2. 2023)

1. jednání Rady ČT v roce 2023 (11. 1. 2023)

14. jednání Rady ČT v roce 2022 (7. 12. 2022)

13. jednání Rady ČT v roce 2022 (16. 11. 2022)

12. jednání Rady ČT v roce 2022 (19. 10. 2022)