Přenos jednání po internetu — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

  • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
  • Rada má osmnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna a Senát, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.

Na této stránce probíhá zvukový přímý přenos po dobu zasedání Rady ČT. V případě, že zrovna rada nezasedá, je spuštěn poslední záznam z archivu zasedání Rady.

Archiv zasedání Rady

7. jednání Rady ČT v roce 2024 (17. 7. 2024)

6. jednání Rady ČT v roce 2024 (19. 6. 2024)

5. jednání Rady ČT v roce 2024 (15. 5. 2024)

Seminář Rady ČT o vysílání ČT k válce v Pásmu Gazy (29. 4. 2024)

4. jednání Rady ČT v roce 2024 (17. 4. 2024)

3. jednání Rady ČT v roce 2024 (20. 3. 2024)

2. jednání Rady ČT v roce 2024 (21. 2. 2024)

1. jednání Rady ČT v roce 2024 (10. 1. 2024)

14. jednání Rady ČT v roce 2023 (13. 12. 2023)

Pracovní seminář Rady ČT (29. 11. 2023)

13. jednání Rady ČT v roce 2023 (15. 11. 2023)

12. jednání Rady ČT v roce 2023 (18. 10. 2023)

11. jednání Rady ČT v roce 2023 (20. 9. 2023)

10. jednání Rady ČT v roce 2023 (23. 8. 2023)