Není vám lhostejný osud chátrajících stavebních památek? Ondřej Havelka nás přizve k záchraně krásného barokního zámku do kraje, kde se Haná vlní směrem ke Slovensku, do obce Přestavlky. Režie R. Chudoba

Obsah dílu

Přehrát vše

V pokračování cyklu o ohrožených památkách a jejich záchraně nás tentokrát Ondřej Havelka přivede k baroknímu zámku Přestavlky. Monumentální stavba je položena na krásném místě, jeho reprezentativní průčelí zdobí krásné sochy barokních světců. Zámek stojí v romantickém parku, který vlastní obec a čeká na architekta, který by této historické budově pomohl vrátit mizejícího ducha místa.


Na prodej

Zámek Přestavlky

Nejprve zámek, pak klášter, dívčí a měšťanská škola a nakonec sklad zdravotnického materiálu – takový je osud monumentální barokní budovy v Přestavlkách.Také v Přestavlkách stávala původně renesanční tvrz. Teprve v polovině 18. století dal na jejím místě Antonín hrabě Magnis postavit pozdně barokní jednopatrový zámek se čtvercovým půdorysem a dvorem uprostřed. Stavitele dodnes připomíná alianční erb hraběcího rodu Magnisů, umístěný v kartuši nad portálem. Roku 1863 se vlastníkem přestavlckého panství stal olomoucký arcibiskup kardinál Bedřich Fürstenberk, který zámek přeměnil na klášter německých řeholnic řádu svaté Voršily, jež zde provozovaly německou dívčí školu, přeměněnou na počátku 20. století na českou měšťanskou školu. Působivá fasáda se zachovanými zdobnými prvky (portály u všech vstupů, šambrány kolem oken) a neporušená střecha zámku skrývají interiér, uzpůsobený novodobému využití – pro potřeby skladového hospodářství byly dřevěné podlahy nahrazeny betonovými a původní ostění dveří bylo dozděno pro
unifikované zárubně. Dochovaly se však krásné klenby v přízemí a také dvě původní schodiště. Nádvoří zámku původně obíhaly otevřené arkády, které však v 19. století byly vzhledem k místnímu klimatu zazděny.


Pro inspiraci

Zámek Lipník nad Bečvou

Zámek v Lipníku nad Bečvou dal jako nové správní centrum panství vybudovat před rokem 1609 Jiří Bruntálský z Vrbna. Tento šlechtic byl však vzhledem k účasti na stavovském povstání v roce 1620 uvězněn a na následky věznění zemřel. Zkonfiskovaný majetek byl postoupen kardinálu Františku Dietrichštejnovi, jehož rodu pak renesanční zámek patřil až do roku 1858. V 60. letech 19. století přistoupil tehdejší majitel k radikální historizující přestavbě, díky níž zámek získal současnou novoklasicistní fasádu. V roce 1945 bylo sídlo již podruhé zkonfiskováno, tentokrát rodu Althanů.Současný majitel, město Lipník nad Bečvou převzal zámek od státu v roce 1991, a protože se objekt nacházel v žalostném stavu, byla v roce 2002 zahájena jeho rozsáhlá rekonstrukce. Prostředky na opravu proudily z městského i státního rozpočtu a také z evropských fondů. Prostory zámku dnes využívá město jako sídlo svých úřadů. Nyní se připravuje rekonstrukce západního křídla, které je s ohledem na bývalé využití nazýváno Konírna. Již dříve však byla opravena terasa tohoto traktu, na níž je umístěna zajímavá střešní zahrada, původně zbudovaná podle projektu stavitele Zürka. V době svého vzniku to byla první zahrada svého druhu v zemích severně od Alp.


Stopáž17 minut
Rok výroby 2009
 P ST
ŽánrMagazín