Etický kodex komunikace s diváky České televize

Etický kodex komunikace s diváky České televize definuje pravidla v písemné, elektronické (e-mailové) a telefonní komunikaci s diváky.

Stejně tak, jako v běžném životě je slušnost a ohleduplnost standardní součástí vzájemné komunikace, je nezbytností i ve formálním styku. Proto je nutné si před vážně vedenou oboustrannou komunikací stanovit minimální pravidla.

Etický kodex komunikace s diváky České televize

  • Divácké ohlasy poskytují České televizi významnou zpětnou vazbu a tvoří součást vstupních podkladů pro zpracování interních analýz jejího vysílání.
  • K prioritním hodnotám vzájemné komunikace patří důvěra, otevřenost, srozumitelnost a individuální přístup.
  • Na dotazy diváků zpravidla reagujeme do 5 pracovních dnů.
  • Na složitější dotazy, u kterých je zapotřebí vyjádření příslušných redakcí, reagujeme nejpozději do 30 dnů.
  • Česká televize plně respektuje svobodně vyjádřené politické názory svých diváků, ale není jejím úkolem s nimi polemizovat. Ohlasy tohoto typu však bere s plnou odpovědností na vědomí a jako inspirační a analytický zdroj je poskytuje příslušným dramaturgům či editorům pořadů, které Česká televize vysílá jako prostředek veřejného dialogu.
  • Česká televize reaguje na dotazy či ohlasy, které jsou srozumitelné, neobsahují vulgární či hanlivé výrazy a nejsou svým obsahem a formou urážející.
  • Reakce České televize je možná pouze u písemných a elektronických ohlasů opatřených korektní zpáteční adresou.
  • Česká televize není a nemůže být prostředníkem komunikace se třetími subjekty.
  • Česká televize si váží vztahů s diváky a na jejich ohlasy odpovídá na základě otevřenosti, upřímnosti a nezneužívání informací neveřejných s respektem k jejich důvěrnosti.
  • Cílem je reagovat na ohlasy přátelsky, trpělivě a s pochopením.

Komunikační problémy

Komunikační problémy mohou nastat nejen porušením těchto pravidel, ale i pokud dojde k selhání technického charakteru či selhání lidského faktoru. V takovém případě prosíme o trpělivost a opakované zaslání Vašeho dotazu, případně o telefonickou urgenci.