Pořady

 • Dnes
 • Zavřít
  9. října

  Konala se první schůze nově založeného Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním, jedním z jeho zakladatelů byl skladatel Karel Hašler a v současné době je hlavním úkolem spolku vybírat poplatky za veřejné hudební produkce. 1919

  Ve snaze o co nejrychlejší a nejlevnější provedení stavby se zřítil na rohu ulic Na Poříčí a Biskupská v Praze nedokončený šestipodlažní objekt paláce Centrum, viník neštěstí, při němž zemřelo 46 lidí, nebyl nikdy přesně určen; událost tehdy komentovali ve svých článcích i Karel Čapek nebo Julius Fučík a stala se námětem pro film Jiřího Svobody. 1928

  V moravských Ivančicích se narodil Vladimír Menšík, populární herec a bavič, který byl už od malička fascinován prostředím cirkusů a poutí, otec však jeho nadšení nesdílel a proto musel nejdřív vystudovat průmyslovou školu a až později a na druhý pokus proniknout na brněnskou JAMU, i přes lásku k divadlu ho však nejvíce lákalo prostředí filmu, kde začínal jako komparzista, s filmem Alfreda Radoka Dědečkův automobil se dostal do širšího povědomí a svým osobitým hereckým projevem a geniálním vypravěčským talentem, který zužitkoval nejen v komediálních, ale i dramatických rolích, si získal srdce diváků. 1929

  Odešel František Hamr, hrdina socialistické práce – úderník, laureát státní ceny Klementa Gottwalda a dvojnásobný nositel Řádu republiky, na jehož obrazu ne-obyčejného člověka se režim pokoušel demonstrovat svou technickou vyspělost, a to díky jeho objevu nové technologie tvarového broušení, která našla uplatnění ve strojírenství, sklářství či při výrobě hudebních nástrojů. 1980

  Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal povolení ke spuštění prvního bloku jaderné elektrárny Temelín. 2000

  Žokej Josef Váňa se stal v 58 letech poosmé vítězem Velké pardubické. 2011

  Výročí