Pořady

spisovatel, scenárista

Vladimír Neff

narozen 13. června 1909
zemřel 2. července 1983

Pocházel z bohaté podnikatelské rodiny. Otec byl majitelem velké prodejny v centru Prahy Na Příkopech a chtěl mít syna obchodníka. Mladý Neff chodil do reálky v Truhlářské ulici a pak se vzdělával v Ženevě na obchodní akademii. Koncem dvacátých let mu tatínek zařídil stáže ve Vídni a Brémách. Neffova kariéra byla jasně nasměrovaná, a dokonce nastoupil do podniku svého otce. Ale pak se vzepřel, nastoupil jako lektor cizojazyčné literatury v nakladatelství Melantrich a od roku 1939 se živil jako spisovatel z povolání. Po válce ještě pár let pracoval jako barrandovský scenárista (například filmy Tajemství krve, Nezlob, Kristino!, Pochodně, Třináctá komnata…), ale samozřejmě především stále psal románové příběhy.

Jeho prvními literárními pokusy byly hlavně detektivky a parodie. V době okupace psal obsáhlý laický slovník dějin filosofie. První čtenářský úspěch zaznamenal jeho psychologický román Třináctá komnata (1944) a novela Marie a zahradník. Vrcholnými díly pak jsou historické romány, především pentalogie Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova, Královský vozataj, a trilogie Královny nemají nohy, Prsten BorgiůKrásná čarodějka. Překládal z francouzštiny, němčiny a ruštiny.

Největším dílem Vladimíra Neffa je pětidílná románová sága (Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova, Královský vozataj), kterou od roku 1957 postupně vydávalo nakladatelství Československý spisovatel. Je v ní popsán vývoj české společnosti během sta let (od poloviny 19. století do roku 1945). Dílo bylo inspirováno a je vlastně kronikou rodiny Neffů (v románu Bornů).

Výběr z díla:
Beletrie:
 • Nesnáze Ibrahima Skály (P 1933; přeprac. 1941)
 • Papírové panoptikum (P 1934)
 • Temperament Petra Bolbeka (P 1934)
 • Lidé v tógách (R 1934)
 • Malý velikán (R 1935)
 • Poslední drožkář (P 1935)
 • Omyl růžového stařečka a jiné pohádky pro malé i velké (b. d., 1937)
 • Dva u stolu (R 1937)
 • První nálet (D 1937, i prem.)
 • Bůh zbytečnosti (R 1939)
 • Vyhnaní z ráje (R 1939)
 • Pokušitel (D 1940, prem. 1939)
 • Před pultem a za pultem (PP 1940)
 • Soused (D 1941, i prem.)
 • Třináctá komnata (R 1944)
 • Marie a zahradník (P 1945)
 • Mladá léta (film. povídka, 1953, podle námětu J. Mareše)
 • Srpnovští páni (R 1953)
 • Tajemství krve (film. novely, 1955)
 • Sňatky z rozumu (1957, 1. díl románové pentalogie)
 • Císařské fialky (1958, 2. díl)
 • Zlá krev (1959, 3. díl)
 • Veselá vdova (1961, 4. díl)
 • Královský vozataj (1963, 5. díl; souborné vydání celé pentalogie 1965)
 • Trampoty pana Humbla (R 1967)
 • Královny nemají nohy (1973, 1. díl románové trilogie)
 • Prsten Borgiů (1975, 2. díl)
 • Krásná čarodějka (1980, 3. díl)
 • Roucho pana de Balzac (R 1981)
 • Večery u krbu (vzpomínky, 1986, s O. Neffem)
Překlady:

z němčiny:

 • Ernst Sommer: Poslání Tomáše Münzera (1951)

z francouzštiny:

 • Victor Hugo: Devadesát tři (upr. pro mládež, 1953)
 • Victor Hugo: Dělníci moře (upr. pro mládež, 1954)

z ruštiny: (vše s Vlastou Petrovičovou):

 • Michail Kočněv: Stříbrná příze (1952)
 • Alexej Jugov: Nesmrtelnost (1952)
 • Alexej Jugov: Bojovníci (1955)
 • Jurij Tyňanov: Vosková figura (1958)
 • Tolstoj, Lev Nikolajevič: Živá mrtvola (D, 1959)
 • Jurij Tyňanov: Smrt brejlatého vezíra (1962)
 • Lev Nikolajevič Tolstoj – Georgij Pavlovič Ansimov: Vojna a mír (D, 1976)
Ostatní práce:
 • Filozofický slovník pro samouky neboli Antigorgias (1948; rozšíř. 1970, náklad nebyl distribuován; nové vyd. 1993)
 • Výběr portrétů Wolfganga Amadea Mozarta (textový doprovod, 1970)

Pořady ve videoarchivu