Pořady

podnikatel

Tomáš Baťa

narozen 3. dubna 1876
zemřel 12. července 1932

Československý podnikatel, tvůrce světového obuvnického impéria, nazývaný také „král obuvi“, byl jedním z nevětších podnikatelů své doby.  Ovlivnil řadu budoucích ekonomů, svým rozsahem aktivit působil na úroveň podnikání v Československu a nízkými cenami svých bot změnil profil spotřebního průmyslu.

Jméno Tomáše Bati je nesmazatelně spjato s městem Zlín. Narodil se zde v Dlouhé ulici do ševcovské rodiny. V otcově dílně v Uherském Hradišti, kam se rodina přestěhovala, získal potřebné znalosti o řemesle a obchodě, které později uplatnil během své vlastní podnikatelské dráhy. V roce 1894 se společně se svým bratrem Antonínem a sestrou Annou nechali vyplatit z otcova rodinného podniku a ve Zlíně založili obuvnickou živnost. Firma si postupně prošla několika krizemi, ale v roce 1897, zbavena všech dluhů, začala se značně rozrůstat. Stoupal počet zaměstnanců a na dalších odkoupených pozemcích Zlína se rozšiřovala firemní infrastruktura. Po půlročním pobytu v Americe Tomáš rodinný podnik dále rozšiřoval a v jeho vedení uplatňoval americký směr managementu. S rostoucí produkcí stoupala potřeba dalších pracovníků, proto byla zahájena výstavba tzv. Baťových domků.

Během svého celoživotního působení zavedl Tomáš Baťa mnoho originálních metod řízení výroby i obchodu, včetně systému motivace pracovníků, tzv. Baťovu soustavu řízení. Jeho aktivity ve funkci starosty Zlína zásadně ovlivnily podobu města i způsob života v něm. Založil školu i nemocnici, prosazoval projekty dálkové železnice, veškeré dopravy a soustavy komunikací v rámci regionu i celé naší země.

Tomáš Baťa zahynul při letecké nehodě, když ve svém osobním letadle cestoval do městečka Möhlin na otevření nové pobočky. Byl ženat s dcerou správce vídeňské dvorní bibliotéky Marií Menčíkovou, s níž měl jediného syna Tomáše, který po smrti otce jeho podnik zdědil.

Výročí  Tomáš Baťa – 140 let

alternative text

Hledání ztraceného času

...tak pravil J. A. Baťa

Podnikatel Jan Antonín Baťa vyjadřoval ve svých projevech zájem nejen o blaho svých zaměstnanců a zákazníků, ale i o budoucí rozkvět Československa (2005). Připravili K. Čáslavský a P. Vantuch

alternative text

Hledání ztraceného času

Z Baťova Zlína (5)

V závěrečném díle filmového vzpomínání na Zlín ve zlaté éře Baťova impéria si připomeneme život města v období protektorátu (2009). Připravili K. Čáslavský a P. Vantuch

alternative text

Hledání ztraceného času

Z Baťova Zlína (4)

Zlínské obuvnické impérium ve 30. letech expandovalo do světa. Ve dvou archivních filmech se podíváme do Baťových měst v Indii a ve Francii (2009). Připravili K. Čáslavský a P. Vantuch

alternative text

Hledání ztraceného času

Z Baťova Zlína (3)

Prvomájové oslavy ve Zlíně patřily ve třicátých letech k nejvelkolepějším v celé republice (2009). Připravili K. Čáslavský a P. Vantuch

alternative text

Hledání ztraceného času

Z Baťova Zlína (2)

Jak se žilo ve Zlíně na přelomu dvacátých a třicátých let pohledem Baťa journalu (2008). Připravili K. Čáslavský a P. Vantuch

alternative text

Baťa - rodina, která chtěla obout celý svět

Příběh rodinného podniku, který už více než století úspěšně spravují zástupci tří generací. Francouzský dokument české režisérky Jarmily Bůžkové

alternative text

Hledání ztraceného času

Z Baťova Zlína (1)

Nejstarší filmové vzpomínky na zlínské obuvnické impérium (2008). Připravili K. Čáslavský a P. Vantuch

Pořady ve videoarchivu