Pořady

režisér, animátor a výtvarník

Jan Švankmajer

narozen 4. září 1934

Narodil se 4. září 1934 v Praze. Středoškolská studia v letech 1950–1954 ve scénickém oddělení Vyšší školy uměleckého průmyslu a studium vysokoškolské v letech 1954–1958 na divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (obor loutkářská scénografie a režie) do značné míry předurčily další jeho tvůrčí vývoj. Nestudoval film a jeho techniku – snad i v této skutečnosti je možné hledat důvody nezatíženosti „filmovým uměním“ s jeho přílišnou oddaností technickému médiu i skličující receptivnosti v tomto směru.

V Laterně Magice si poprvé ověřuje některé filmové postupy včetně filmových triků. V roce 1964 natáčí svůj první film v Krátkém filmu Praha. Tvůrčí mnohostrannost Jana Švankmajera se však vymyká hranicím filmu. Autor je činný v oblasti samostatného výtvarného projevu, jemuž se věnuje od konce padesátých let. Slovesný projev obsahuje především literární scénáře a taktilní básně; činnost teoretická je zaměřena ke zkoumání fenoménu hmatu a imaginace.

Blasfemické černé polohy humoru a ludikativní princip tvoří spolu s  nevšední sensibilitou a pronikavým kritickým intelektem určující fasety imaginativní mohutnosti a tvůrčí osobnosti Jana Švankmajera. Jeho tvorba, ať už filmová, výtvarná nebo teoretická, je úzce spjata s kolektivní aktivitou Surrealistické skupiny v Československu.

Filmografie

 • Přežít svůj život (2010, dlouhometrážní film)
 • Šílení (2005, dlouhometrážní film)
 • Otesánek (2000, dlouhometrážní film)
 • Spiklenci slasti (1996, dlouhometrážní film)
 • Lekce Faust (1994, dlouhometrážní film)
 • Jídlo (1992)
 • Konec stalinismu v Čechách (1990)
 • Tma, světlo, tma (1989)
 • Flora (1989)
 • Zamilované Maso (1989)
 • Kyvadlo, jáma a naděje (1983)
 • Jiný druh lásky (1988)
 • Mužné hry (1988)
 • Něco z Alenky (1987)
 • Možnosti dialogu (1982)
 • Do pivnice (1982)
 • Zánik domu Usherů (1980)
 • Otrantský zámek (1973–9)
 • Leonardův deník (1972)
 • Žvahlav aneb Šatičky slaměného Huberta (1971)
 • Kostnice (1970)
 • Don Šajn (1970)
 • Picknick mit Weismann (1969)
 • Tichý týden v domě (1969)
 • Zahrada (1968)
 • Byt (1968)
 • Historia Naturae (1967, suita)
 • Rakvičkárna (1966)
 • Et Cetera (1966)
 • J. S. Bach – Fantasia G-Moll (1965)
 • Spiel mit Steinen (1965)
 • Poslední trik pana Schwarzewaldea a pana Edgara (1964)

Výročí  Jan Švankmajer – 80 let

alternative text

Velikáni filmu... Jan Švankmajer - 80 let

Přežít svůj život

Psychoanalytická komedie o snech a snění jednoho muže pozdních středních let. Televizní premiéra koprodukčního snímku ČT, uváděná k osmdesátému výročí narození Jana Švankmajera. Hrají: V. Helšus, K. Issová, Z. Kronerová, D. Bakerová a další. Kamera J. Růžička a J. Galvánek. Scénář a režie J. Švankmajer

alternative text

Je nám ctí... Jan Švankmajer - 80 let

Tma, světlo, tma

Animovaný film z dílny světově uznávaného mága surrealismu Jana Švankmajera (1989)

alternative text

Je nám ctí... Jan Švankmajer - 80 let

Zahrada

Jediný plot, který je opravdu živý. Groteskní podobenství Jana Švankmajera (1968). Hrají: J. Hálek, L. Kopřiva, M. Myslíková, V. Borovička, F. Husák a další

alternative text

Je nám ctí... Jan Švankmajer - 80 let

Don Šajn

Donjuanovské téma převyprávěné mistrem animovaného filmu Janem Švankmajerem a podle starých českých loutkářů (1969)

alternative text

Je nám ctí... Jan Švankmajer - 80 let

Kostnice

Sedmdesát tisíc koster v jednom filmu. Krátký snímek letošního jubilanta Jana Švankmajera (1970)

alternative text

Je nám ctí... Jan Švankmajer - 80 let

Chiméry Jana a Evy Švankmajerových

Světoznámý český filmař a jeho žena - výtvarnice očima francouzských dokumentaristů

alternative text

Velikáni filmu... Jan Švankmajer - 80 let

Šílení

Festivalovými vavříny ověnčená alegorie současného světa na motivy povídek E. A. Poea ve fantaskním obraze režiséra Jana Švankmajera, který v těchto dnech oslaví významné životní jubileum (2005). Hrají: P. Liška, J. Tříska, A. Geislerová, J. Dušek, M. Huba, P. Nový a další

Pořady ve videoarchivu