Pořady

spisovatel, herec a loutkoherec

Ivan Kraus

narozen 1. března 1939

Český spisovatel, herec a loutkoherec Ivan Kraus se narodil 1. března 1939 v Praze.

Jeho tatínek Ota Kraus byl rok po Ivanově narození zatčen gestapem a celou druhou světovou válku trávil v ghettech, koncentračních a vyhlazovacích táborech. Ivan uviděl svého přeživšího otce až jako šestiletý chlapec v Buchenwaldu. Do té doby žil s maminkou v Libčicích nad Vltavou, kam byli donuceni se z Prahy odstěhovat. Později se rodina vrátila zpět do Prahy a Ivan dostudoval gymnázium na Letné.

V letech 1957 až 1959 navštěvoval školu Mezinárodních ekonomických vztahů, poté nastoupil vojenskou službu, kde mu v časopise Voják otiskli jeho první povídku. Jako mim a herec působil mimo jiné například v Havířově a na jednu sezónu byl také angažován do divadla Petra Bezruče v Ostravě, kde hrál v inscenacích režisérů Jana Kačera a Saši Lichého. Spolupracoval také s rozhlasem. V období 1963 až 1968 byl v angažmá divadelního studia ve skupině Černého divadla Hany Lamkové v Praze. Vystupoval také v pařížské Olympii, v letech 1964 – 1965 v hotelu Tropicana v Las Vegas a v Los Angeles v televizní show Binga Crosbyho. V roce 1967 se oženil s herečkou Naděždou Munzarovou.

V letech 1968 až 1990 žil v exilu. 3. října 1968 odjel na zahraniční zájezd s divadelní skupinou a již se nevrátil. V prvních exilových letech střídal příležitostná zaměstnání. od roku 1973 se živil jako volný spolupracovník vysílání pro mládež TV-SWF Baden-Baden, kde působil jako autor scénářů a loutkoherec. Publikoval v českém exilovém časopise Zpravodaj a s Pavlem Tigridem v časopise Svědectví pod pseudonymem Viktor Vadim. Jeho politické satiry byly překládány do angličtiny a publikovány v časopise Index on Censorship. Skeč byla zfilmována s Anthony Hopkinsem. Je autorem nekonečné řady úspěšných knih, her a scénářů.

Pořady ve videoarchivu