Pořady

Výročí  80. výročí nacistické okupace ČSR vzniku Protektorátu Čechy Morava

alternative text

80. výročí nacistické okupace ČSR a vzniku Protektorátu Čechy a Morava

Hledání ztraceného času

Život na příděl

Ukázky z válečných týdeníků připomínají život v Protektorátu Čechy a Morava, k němuž patřil i sběr kostí a kuchyňský odpadků, výroba umělého medu, úprava traktorů na pohon dřevoplynem a tisk potravinových lístků (2001). Připravili K. Čáslavský a P. Vantuch

alternative text

80. výročí nacistické okupace ČSR a vzniku Protektorátu Čechy a Morava

Hledání ztraceného času

Kuratorium

Kolaborantské Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, kterému předsedal ministr Emanuel Moravec, se pokoušelo o vytvoření české obdoby německé organizace Hitlerjugend (2008). Připravili K. Čáslavský a P. Vantuch

alternative text

80. výročí nacistické okupace ČSR a vzniku Protektorátu Čechy a Morava

Hledání ztraceného času

U českých osobností

Filmové portréty známých osobností z doby Protektorátu Čechy a Morava (1996). Režie P. Vantuch

alternative text

80. výročí nacistické okupace ČSR a vzniku Protektorátu Čechy a Morava

Hledání ztraceného času

Památky naší minulosti

Výpravy po stopách nejstarších dějin a vzácných písemných i hmotných památek z časů protektorátu, kdy bylo vědomí bohaté historické tradice pro český národ klíčové (1995). Připravili K. Čáslavský a P. Vantuch

alternative text

80. výročí nacistické okupace ČSR a vzniku Protektorátu Čechy a Morava

Protektor

Marek Daniel a Jana Plodková v osudové a riskantní hře o kariéru, lásku a lidskou důstojnost v temných časech Protektorátu. Distribuční film České televize (2009). Dále hrají: K. Melíšková, T. Měcháček, R. Stanke, J. Budař, J. Ornest, S. Nováková, M. Myšička a další. Kamera M. Holman. Scénář: M. Najbrt, R. Geisler a B. Tuček. Režie M. Najbrt

alternative text

80. výročí nacistické okupace ČSR a vzniku Protektorátu Čechy a Morava

Hledání ztraceného času

Tenkrát 15. března...

Filmaři zachytili průběh obsazení Československa německou armádou i mimo pražské ulice. Připomeňme si pohnutou událost prostřednictvím unikátních snímků natočených v Brně, Českých Budějovicích či v Havlíčkově Brodě (2000). Režie P. Vantuch

alternative text

80. výročí nacistické okupace ČSR a vzniku Protektorátu Čechy a Morava

Kati a blázni

Jak se žilo obyčejným lidem v temných protektorátních časech? Jací lidé nám tehdy vládli? Kde byly hranice mezi prostou touhou po životě, hrdinstvím a zbabělostí či zradou? (2009). Dokument P. Lokaje

alternative text

80. výročí nacistické okupace ČSR a vzniku Protektorátu Čechy a Morava

Vezmu-li to,oprátka mne nemine

Portrét předsedy protektorátní vlády gen. Aloise Eliáše, jenž byl za aktivní spolupráci s odbojovými skupinami popraven nacisty v roce 1942 (1995). Režie V. Borovička

alternative text

80. výročí nacistické okupace ČSR a vzniku Protektorátu Čechy a Morava

Dnes před 80 lety

Originální zpravodajský pořad přiblíží souvislosti německé okupace a vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Jakub Železný vás provede událostmi 15. března 1939, jako by se odehrávaly právě dnes. Přenesli jste se o osmdesát let zpátky, díváte se na večerní zprávy a sledujete, jak naši zemi anektují vojska nacistického Německa

alternative text

80. výročí nacistické okupace ČSR a vzniku Protektorátu Čechy a Morava

Druhá republika

15. března 1939 s příchodem hitlerovských vojsk definitivně končí všechny naděje. Dokumentární film o relativně krátkém, o to ale dramatičtějším úseku historie naší země, který trval 1.10.1938 do 14.3.1939 jako důsledek Mnichovské dohody. Období "zmrzačeného státu", který však ještě hledal způsob, jak zachránit, co se zachránit dá. Režie A. Koudela