Pořady

30 let svobody 1989–2019 ▸ Mých 30 let svobody

Co pro vás znamená svoboda? A jak byste to vyjádřili jedním, dvěma slovy, případně jednou větou? Zdánlivě jednoduchá otázka, která, jak věříme, vyvolá zamyšlení u každého, kdo si ji položí. Jaká je vaše definice svobody?

Zajímá nás ohlédnutí za dobou, která od revoluce uplynula. Zajímají nás velké i malé momenty z vašich životů. Čas od času je třeba se zastavit a rekapitulovat, zhodnotit uplynulé. Buď vše, nebo alespoň to nejhlavnější: co jsme prožili, kam jsme chtěli jít, jak a kudy jsme šli a nakonec kam jsme to až došli. A jak se právě cítíme.

Nabízíme vám 10 autentických výpovědí od 10 vybraných lidí z celé naší republiky, které ukazují pestrost a rozmanitost vnímání uplynulé i současné doby. Rozhodně se nejedná o reprezentativní vzorek populace, ale dojmu pestrosti jsme, jak pevně věříme, dosáhli.

Film o vzniku projektu

Film o vzniku projektu

Forma stojí na křehkých, velice osobních výpovědích jednotlivých aktérů. Jednomu každému z nich dáváme prostor zavzpomínat na osobních uplynulých 20 či 30 let. S odpovědmi jsme nijak nemanipulovali, nechali jsme respondenty spontánně hovořit o svých vzpomínkách a odpovídat na stejné otázky. Pro výsledný tvar jsme jejich odpovědi pouze sestřihali.

Oslovili jsme na 900 lidí, a to různými způsoby: na internetu, přes castingové agentury, na ulicích. Najezdili jsme tisíce kilometrů, natáčeli na 10 místech v ČR.

Vzpomínky, které se odráží v lesklých plochách, jsou soukromé materiály každého z aktérů, které nám laskavě poskytli k použití, za což jim velice děkujeme.

Stejně jako za skvělou spolupráci s každým z nich.

Věřím, že vás projekt bude inspirovat k vaší vlastní reflexi uplynulých let, ať už byla jakákoliv.