Pořady

Z archivu  Výstavba

alternative text

ARCHIV 1956

Přesun kaple svaté Máří Magdaleny

Němé záběry a fotografie zachycují přesun raně barokní kaple svaté Máří Magdaleny.

alternative text

ARCHIV 1960

Města, byty, lidé, bydlení

Dokument o bytové problematice v Československu na začátku 60. let

alternative text

ARCHIV 1961

Kulturní život

Jak budeme bydlet

Publicistický pořad z počátku 60. let o perspektivách bydlení a bytové výstavbě v ČSSR

alternative text

ARCHIV 1963

Televizní noviny 1963

Němá reportáž výstavy s návrhy zástavby okolí Národního divadla na místě bývalých Chourových domů

alternative text

ARCHIV 1966

Pražská kronika

Severní Město

Plány a výstavba pražského Severního Města

alternative text

ARCHIV 1967

Pražská kronika

Křižovatka

V letech 1967 a 1968 probíhala stavba podchodu pod Václavským náměstím, který se později stal součástí stanice metra Můstek

alternative text

Archiv 1968

Zachráněný poklad baroka

Pořad o restaurování barokního chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, vyrobený za spolupráce Státní památkové péče a kolektivu restaurátorů vedených ak. mal. R.Ondráčkem. Bez komentáře.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Kavčí hory

Reportáž o výstavbě areálu televize na Kavčích horách a rozhovor s M. Kinclem, hlavním stavbyvedoucím.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Stavba Federálního shromáždění

Reportáž z montáže přístavby Národního shromáždění budoucího Federálního shromáždění.

alternative text

ARCHIV 1968

Bílý ďábel

Reportážní zamyšlení Ing. Dr. Janáka, který pracoval dlouhá léta v mnohých zemích světa na stavbě cukrovarů. Připravili L. Popelka, D. Řehák a P. Obdržálek