Portrét varhanářů bratrů Juříkových.
Režie R. Sládeček

Předchůdce varhan už znali staří Asyřané, Arabové a Číňané. U nás se tento nástroj – už v mnohem dokonalejší podobě – rozšířil v šestnáctém století a řemeslo se rozvinulo po vzniku republiky v roce 1918.

V dokumentu režiséra Stanislava Sládečka nás přední moravský varhanář Vladimír Juřík seznámí se složitými osudy jejich varhanářské rodiny, především s tragickým příběhem svého bratra Jaroslava, u kterého se tomuto řemeslu vyučil a se kterým také celý život spolupracoval. Od prvních varhan ve Francově Lhotě, až po ty dvoje poslední – v Čejkovicích a Mutěnicích. Když jim v roce 1948 živnost zavřeli, mohli tyto ušlechtilé nástroje jenom opravovat. Po roce 1968 jim byla živnost znovu povolena, ale ne na dlouho. V roce 1974 byl Jaroslav Juřík zatčen, protiprávně uvězněn a za dva roky, krátce po propuštění, na následky útrap umírá…

Režie R. Sládeček

Napište nám