Tažný pták a zdatný lovec ryb, vyskytující se na březích našich vodních ploch (2000). Připravil J. Pálka

Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný
Video není k dispozici

Kormorán velký – (Phalacrocorax carbo (foto: DickDaniels, wikimedia.org)Kormorán velký je štíhlý, tmavě černý veslonohý pták. Dlouhý bývá asi 90 cm s rozpětím křídel 140 cm. Typická jsou pro něho roztažená křídla. Proti ostatním veslonohým ptákům si promáčí peří až na kůži a proto jej do vody zahání až hlad. Po vynoření věnuje hodně času svému sušení. Když plave, má velký ponor. Nohy jsou opatřeny silnými, výkonnými ploutvemi. Kormoráni žijí na březích řek, rybníků a jezer. Obývají i mnohá evropská mořská pobřeží. V minulém století byl v Evropě takřka vyhuben jako škůdce rybářství.

V Čechách v minulosti nebyly o kormoránech žádné zprávy. Teprve v r. 1983 vyhnízdil jeden pár na rybníku Ženich u Třeboně. Dnes se tato kolonie stabilizovala a pravidelně je zde vyvedeno několik desítek mláďat. Na Moravě se kormoráni vzácně vyskytovali do 60. let u Lednice. Současné stavy jsou více než příznivé. Kormoráni hnízdí v koloniích. Hnízdo staví z ulámaných větví. Snůška se objevuje koncem března a obsahuje 2 až 3 vejce modrozelené barvy. Mláďata se líhnou postupně a jsou holá a slepá, ale brzy jim začne růst peří. Letu schopni jsou mladí kormoráni asi za 2 měsíce od narození. Pohlavní dospělost nastává ve 2 až 3 letech. Kormoráni jsou výhradně rybožraví ptáci. To je také hlavní důvod jejich pronásledování. Jeden pták denně zkonzumuje kolem 800 g ryb. Kormoráni se potápějí pod hladinu a napadají ryby jako živá torpéda. Dokáží lovit i organizovaně. Skupina ptáků tluče křídly na vodu, potápí se a žene ryby na mělčinu, kde je pak bez problémů pochytají. Nejčastěji loví ryby velké 20 až 30 cm. Na rybnících to bývá hlavně kapr K1, tedy ryba asi rok stará. Pokud si kormorán vyzvedne větší rybu než je schopen vyzvednout na hladinu, často ji velmi vážně poškodí.

Kormorán velký – (Phalacrocorax carbo (foto: FrankDrebin, wikimedia.org)Výkonným potravním konkurentem je vydra, která je rovněž vynikajícím lovcem ryb. Volavka jako brodivý pták může ryby lovit jen v místech, kde stačí. Jako lovec musí trpělivě čekat, až k ní ryba připlave. Díky důsledné ochraně kormoránů v celé Evropě se jejich stavy výrazně zvedly. Protože tradiční oblasti výskytu v Evropě již nejsou schopny nasytit tisícihlavá hejna kormoránů, hledali tito ptáci nová teritoria. Staly se jimi rybníkářské oblasti Čech a Moravy. To pochopitelně nesou s nevolí rybníkáři. O finančních ztrátách způsobených úbytkem ryb nikdo nepochybuje. Střetávají se tedy zájmy producentů ryb a ochránců přírody. Největším problémem však nejsou kormoráni hnízdící ve střední Evropě, ale tažná hejna přelétávající přes naše území na jaře a na podzim. Kormorány pochopitelně nejvíc ohrožují lidé a nedostatek vhodných zarybněných vodních ploch. Dynamika vzrůstu kormoránů ve střední Evropě jasně ukazuje, že důrazná mezinárodně koordinovaná ochrana přinesla své ovoce. Ale jak postupovat dál při jejich ochraně, je jistě velmi těžká otázka.

Stopáž7 minut
Rok výroby 1998
 ST 4:3