O hodnotách dnešní společnosti

Ve svém Svátečním slově se ředitelka Slezské diakonie Zuzana Filipková zamýšlí nad hodnotami dnešní společnosti, přičemž připomíná, že „hodnoty“ jsou významným termínem používaným už v etice 20. století. Lidé v dnešní společnosti však podle Filipkové ztratili úctu k nim i k sobě samým. A proto je čas na renesanci hodnot ve společnosti, přičemž tou první a hlavní hodnotou by opět měla být osoba Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život…

Zuzana Filipková

Klikněte pro větší obrázek Mgr. Zuzana Filipková, Ph. D. je členkou Církve bratrské. Od roku 2010 pracuje ve Slezské diakonii jako náměstek pro sociální práci. Jako jedna z prvních se podílela na obnovení činnosti diakonie.

O hodnotách dnešní společnosti

Hodnota je termín, který se v etice 20. století velmi často používá. Co to jsou hodnoty? Je to něco, čeho si lidé váží, čeho si cení, za co jsou ochotni se obětovat. Jak si člověk osvojuje hodnoty? Osvojuje si je v rodině. Rodina je první místo, kde získáváme vztah k hodnotám. Záleží, jaké hodnoty rodiče vyznávají. Takové hodnoty přijímá i dítě, které v té rodině vyrůstá. Já jsem měla to štěstí, že jsem vyrůstala v rodině, kde láska, zodpovědnost a služba druhým byly základní hodnoty, které poznamenaly také můj život.

Dnešní společnost je společnost konzumní, hodně materialistická. Lidé se hodně rychle ženou za něčím, a často ani nevědí, za čím. A v tom spěchu a shonu často zapomínají na jiné hodnoty, na duchovní hodnoty, které by mohly pozitivně ovlivnit jejich život. Jaké jsou ty zásadní hodnoty, které by měly ovlivňovat náš život?

První hodnota, Ježíš Kristus, je příkladem a vzorem pro nás život. Co to znamená? Ježíš Kristus byl ideál. My nikdy ideál nebudeme. Jsme lidé, jsme hříšní, ale můžeme se k tomu ideálu postupně přibližovat. Vždycky, když se rozhoduji ve svém konání, přemýšlím, jak by tuto situaci řešil Ježíš Kristus, a to je osou mého konání a jednání.

Další hodnota, láskyplné vztahy. Je to krásná hodnota, ale někdy se velmi těžko naplňuje, protože láska je Boží dar. Já vnímám lásku jako odpuštění ve vztazích. Láskyplné vztahy, to znamená mít rád, odpouštět, tolerovat, ale také zodpovědnost vyžadovat. A tak si představuji i já láskyplné vztahy.

Respekt, to je další důležitá hodnota. Je to něco, co vyjadřuje, že si někoho vážím a že si ho cením víc než sebe. Že si cením jeho práce, jeho samotného jako takového. Lidé, o které pečujeme, jsou lidé s postižením, jsou to senioři, jsou to bezdomovci, jsou to lidé, kteří se dostali do velmi těžkých životních situací. Mají jiné možnosti, než jaké máme my. Pro nás to ovšem znamená vážit si těchto lidí, vážit si jejich životních příběhů, jejich osudů. Vážit si situací, do kterých se dostali díky tomu, že si tu situaci někdy zavinili sami. A někdy taky ne.

Další hodnota, týmová spolupráce. Myslím si, že je velmi důležité, aby pokoj naplňoval naše vztahy, protože dnešní společnost je hodně rozbouřená. Často i my se v životě dostáváme do různých složitých situací a nevíme si rady. Některé situace v našem životě se mění, přicházejí krize, a jak reagovat? Úžasné je to, když Boží pokoj může naplňovat náš život, protože víme, že s Božím pokojem krizi zvládneme mnohem lépe.

Základní motto, které používáme v naší práci, je být světlem a solí. Vždycky, když je hezké počasí, mám dobrou náladu. Světlo a sluníčko přináší optimismus. A my chceme přinášet radost do života lidí, kteří často mají složité situace v životě, kteří té radosti v životě neprožili tolik, kolik my. A my chceme radost vnášet do jejich života, být solí. Když posolíme jídlo, je výborné. A my také chceme do života lidí, kteří jsou v těžkých situacích, ale i do života našich zaměstnanců vnášet sůl tak, aby naše služba byla dobrá a aby se v ní ti lidé cítili dobře.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2014
 P ZJ ST HD