O odkazu papeže Jana Pavla II. Režie Š. Pavlicová

Farář z Ostravy-Svinova P. Jan Larisch, Th.D. je prezidentem Diecézní charity ostravsko-opavské. Mimo jiné je také autorem monografií kněží, kteří se Charitě věnovali. Ať to byl překlad životopisu biskupa Josefa Martina Nathana, který byl zakladatelem Léčebných psychiatrických ústavů v Branicích u Krnova nebo monografie o strakonickém faráři P. Richardu Henkesovi, který šel v kritické chvíli v koncentračním táboře Dachau sloužit nemocným tyfem do bloku smrti. Jan Larisch ve svém Svátečním slově připomene odkaz papeže Jana Pavla II., prvního slovanského papeže od roku 1522, který patřil mezi nejvýznamnější postavy 20. století. Termín vysílání Svátečního slova je 14. října, tedy dva dny před 16. říjnem, kdy byl v roce 1978 Karol Wojtyla zvolen papežem Janem Pavlem II.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2012
 P ZJ ST HD