O vztahu člověka k přírodě

Petr Orel se už více než třicet let věnuje aktivní ochraně přírody. Pro většinu lidí je jeho jméno spojeno se Záchrannou stanicí pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na Novojičínsku. Jako zkušený ekolog si uvědomuje význam kvalitního životního prostředí a přírody pro člověka. Proto se ve své nedělní úvaze rozhodl zamyslet nad vztahem člověka k přírodě. Jaký byl tento vztah kdysi a jaký je dnes? Co jej formuje a co deformuje? Odpovědi na tyto otázky si budete moci poslechnout v červencovém vydání Svátečního slova z Ostravy.

Stopáž4 minuty
Rok výroby 2009
 P ST