Především chraň své srdce

Nedávno jsem dočetl jednu velmi zajímavou knihu od novinářky Alexandry Alvarové. Ta kniha se jmenuje Průmysl lži. Pojednává o dezinformační válce, která je ve světě vedena o naše myšlení. Ze všech stran jsme bombardováni nejrůznějšími informacemi. Máme je na tabletech, v mobilních telefonech, máme je v televizích, rozhlase, na billboardech, v novinách. Člověk je nucen tyto informace nějakým způsobem třídit a filtrovat. A někdy možná, aniž by si toho byl vědom, tak šíří dál polopravdy a lži. Těch informací je tolik, že se v nich dneska ani nevyznáme.

Když se v 17. století objevily první tištěné noviny, lidé je toužili číst. Ne všichni mohli, protože číst každý neuměl. Ale informace byla něčím, co všichni chtěli. V tehdejších novinách jste se dočetli to, co se vás většinou bezprostředně týkalo. Byly to noviny z vašeho města, místa, kde jste žili. Často jsme osobně znali lidi, o kterých byla řeč. Dnes se na nás valí informace ze všech koutů světa, které se nás vůbec netýkají, a navíc já s nimi nemohu nic udělat. To, že někoho v USA odsoudili, že nějaký herec spáchal sebevraždu, nebo že HDP v některých afrických státech je méně než 2000 USD na obyvatele, patří do této kategorie.

Mnohé zprávy v nás mají vyvolat hlavně emoce. Proč? Protože o emoce jde především. O emoce, peníze a moc. Není totiž vůbec bezvýznamné to, jak přemýšlíme, jakou máme náladu, co šíříme kolem sebe. Věřím, že první krok k tomu, aby se člověk mohl bránit, je uvědomit si, že je něco špatně a že s tím chci něco dělat.

V 9. stol. před n. l. žil v Izraeli král Šalomoun. Byl velmi moudrý a vzdělaný. Dokonce tak, že jej obdivovali i ostatní vládcové. Napsal několik knih a v jedné z nich, v knize Přísloví zaznamenal toto: „Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.“ (Př 4:23) Když to dnes čteme, tak si řekneme no jasně, bez srdce se žít nedá, musím si na něj dát pozor. Ale Šalomoun nemyslel na srdce jako pumpu. To hebrejské slovo „léb“ znamená nejen srdce jako sval, ale také lidskou podstatu, osobnost, kde srdce je sídlem tužeb a zdrojem myšlení. V tomto smyslu Šalomoun říká: „Především chraň své myšlení, svůj charakter, protože to je pro život to nejdůležitější.“ Šalamoun totiž věřil v Boha, který se dívá především na charakter člověka, na myšlení. A to je pro život to nejdůležitější. Protože jak řekl jeden můj učitel: „Je důležité, aby se s námi dobře žilo a nám dobře žilo.“ Věřím, že to co Bůh dává člověku, je přesně pro tento účel. Abych já dobře žil a aby lidé kolem mě dobře žili.

A pokud tato slova bereme vážně, pak si musíme odpovědět na otázku, jak mohu svou osobnost, svůj charakter, své myšlení chránit? Nechci teď dávat návod, každý jsme jiný. Ale zvažujme, co budeme číst, na co se budeme dívat a kterými lidmi se obklopím. Co má opravdovou hodnotu a co je pouhou ztrátou času? Zvažujme, zda je nutné, být neustále připojen k síti a jestli alespoň občasný půst od moderních technologií našemu životu nepřinese více užitku.

Král Šalomoun před 3000 napsal: „Především chraňme své srdce, protože z něho vychází život! A já jsem přesvědčen, že to, co tehdy napsal, je dnes minimálně stejně tak aktuální.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2019
 P ZJ ST HD