Cizoložná žena, farizejové a Ježíš Kristus

Zdeněk Rafael Budil

Klikněte pro větší obrázekNarodil se v roce 1963 v Praze. Pracoval jako strojní mechanik při výrobě lodí. Po roce 1989 vystudoval Biskupské gymnázium v Brně. Následoval kněžský seminář v Praze, z kterého vstoupil v roce 1998 do řádu kapucínů. Na kněze byl vysvěcen v roce 2002. Působil v Praze, Olomouci a v Újezdě u Uničova. Od roku 2012 je součástí brněnské komunity kapucínů Brně. Je národním asistentem Sekulárního řádu františkánů.

Cizoložná žena, farizejové a Ježíš Kristus

Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé Zákona a farizejové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první.“ A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!

Tento příběh z Janova evangelia je jasným svědectvím o Ježíšově postoji k provinilému člověku. Je velikou výpovědí o Ježíšově srdci – o srdci Spasitele. Neschvaluje vinu a manželskou nevěru – ale nepohrdá tou ženou, dokáže ji přijmout s láskou.

Příběh mluví o farizejích, kteří se cítili být v právu – ale přitom zapomněli na svoje viny. „Nikoho nesuďte předčasně,“ poučuje Písmo svaté. Dokud neznáme okolnosti, co k tomu člověka vedlo, proč tak jednal. Její muž ji třeba léta zanedbával, byl k ní hrubý atd. To farizejové vůbec neřeší.

A jak se asi tato žena musela cítit? Jak jí muselo být? Po selhání, před ukamenováním. Jak nám kolikrát je, když spácháme něco ošklivého, co už nejde vrátit? Rádi bychom došli odpuštění, milosrdenství, pochopení, přejetí. A to cizoložná žena zažila od Ježíše. Zastal se jí, zachránil jí, odpustil jí.

O čem svědčí takové příběhy, jako je odpuštění Máří Magdaléně. Jsou především velikou rehabilitací Božího obrazu, nápravou zkreslených představ, které jsme si mnohdy o Bohu učinili. Že nám je více soudcem než milosrdným spasitelem.

Vzpomeňme i na jiné příběhy, třeba Máří Magdalénu, bývalou prostitutku, která byla posedlá zlými duchy. A Pán ji nejenom osvobodil a uzdravil, ale odpustil jí.

Takové příběhy jsou o odpuštění, o milosrdenství, které tolik všichni potřebujeme. Jsou to příběhy také o veliké naději, kterou nám dává Bůh, kterou si máme dávat i navzájem, protože když Bůh mohl odpustit takovým lidem, kteří litovali, tak proč by nemohl odpustit i mně. Když byl schopen odpustit lotru na kříži, proč by neodpustil mě, když lituji. A tak zkusme následovat takový příklad, který nám dal sám Ježíš, protože tak činíme svět lepším. A to bych vám přál milí diváci, aby se to v životě povedlo vždycky uskutečňovat i vám.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2016
 P ZJ ST HD