Advent – svátek konzumu?

Jindřich Poláček

Klikněte pro větší obrázekNarodil se v roce 1976 ve Znojmě. V roce 2000 vstoupil do dominikánského řádu a studoval teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Byl vysvěcen na kněze a v roce 2014 zvolen převorem dominikánského kláštera v Olomouci. Zároveň je kaplanem pro mládež děkanátu Olomouc.

Advent – svátek konzumu?

Vstupujeme do adventní doby, času, který je přípravou na Boží narození. Času, v kterém jsme zváni do ztišení a naslouchání. A možná mnozí z nás zaslechnou to vábení, tu touhu ponořit se do ticha, ponořit se do mlčení. Tato doba je velmi krásná a velmi posvátná. Stojíme zde, uprostřed města, v hluku, na tržišti světa. Na jedné straně vidíme krásný starobylý chrám, do kterého lidé přicházeli, aby se zde modlili, ztišili, naslouchali. Naproti němu stojí obchodní dům, řekli bychom chrám konzumu. Tyto domy si navzájem konkurují? Nevím, ale je jisté, že i do chrámu konzumu musíme často chodit. Musíme nakupovat, oblékat se. Máma s tátou musí dítěti koupit hračku, kterou mu přinese Ježíšek. A když přicházíme na toto místo, všude na nás vykukují Vánoce, hrají koledy a my jsme možná někdy stresovaní, unavení. Někteří nadáváme, kritizujeme. Ale toto není cesta. My se musíme naučit znovu tomu umění, žít v hluku světa. Žít v hluku města. Ale zároveň jsme zváni, abychom přišli i do toho chrámu. Do chrámu, kam se přicházíme ztišit a naslouchat.

K Adventu neodmyslitelně patří roráty. Mše, která se slaví na přelomu končící se noci a jitra. Naši předci milovali roráty a přicházeli na ně z hluku města, z hluku svých životů. Právě ještě za jitra, v tichu. Přicházeli čerpat sílu pro svůj život. Také my jsme zváni, abychom věděli, kam máme přijít, kde máme čerpat. Budeme žít v konzumu, to nezměníme a nemá cenu nad tím lamentovat. Ale důležité je, abychom věděli, kde máme čerpat. Abychom věděli, kde se ztišit a najít sílu pro svůj život. A když odcházíme z tohoto místa, vracíme se so světa, do hluku, do konzumu, ale neseme něco ve svém srdci. Bůh není jen na tomto místě, On je všude. I v tom chrámu konzumu. Ale nejdůležitější místo, kde by měl být, je naše srdce. Dominikán Mistr Eckhart říká: „Kdyby se mě někdo zeptal, proč se modlíme, postíme, proč jsme vlastně vůbec pokřtěni, odpověděl bych mu, protože duše se má zrodit v Bohu a Bůh v duši.“ Kéž by se v tomto adventu naše duše zrodila v Bohu a Bůh v naší duši.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2015
 P ZJ ST HD