Advent – doba před Vánocemi

Jiří Paďour

Sváteční slovo biskupa Jiřího Paďoura Narodil se v roce 1943 ve Vraclavi, okres Ústí nad Orlicí. Po vysvěcení na kněze v roce 1975 působil jako kaplan v Mariánských Lázních a dvou okolních farnostech. V červenci 1977 ztratil tzv. „státní souhlas“ a o rok později vstoupil tajně do kapucínského řádu. Od roku 1978 byl neoficiálním sekretářem kardinála Františka Tomáška, po odmítnutí spolupráce s StB byl však v roce 1979 z funkce sekretáře propuštěn. Věčné řeholní sliby složil tajně v prosinci 1983. Po revoluci byl zvolen provinciálem kapucínského řádu. V roce 1997 přijal z rukou pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka ve svatovítské katedrále v Praze biskupské svěcení. Od roku 2002 je biskupem českobudějovické diecéze.

Advent – doba před Vánocemi

Vrcholí advent. Advent je doba před Vánocemi. A tak v té přípravě na Vánoce se křesťané snaží ztišit a uvědomit si veliké věci, které zítra a v těch dalších dnech budeme slavit: Narození Ježíše Krista. To je úhelný kámen evropských a světových dějin, ať už se na to člověk dívá jakkoliv. Věřící křesťané se vždycky snažili připravit na ten úžasný fakt narození, který se odehrál v Betlémě před dvěma tisíci lety. Je to něco tak úžasného, že nestačí jeden den, a tak si vytvořili celý vánoční okruh, aby se připravili k tomu vnímání obsahů vánočních, co to znamená, že se Kristus narodil, a kdo to vlastně je, tak prožívali čtyři týdny adventu.

Sváteční slovo biskupa Jiřího Paďoura Ovšem největšími svátky křesťanskými byly Velikonoce, protože na Kristu bylo to strhující finále: ukřižování, smrt a vzkříšení. Dokonce svatý Pavel říká, kdyby Kristus nevstal z mrtvých, marná je naše víra. Ale Kristus vstal. A tak se až od 4. století slaví Vánoce jako Slavnost narození Krista Pána. A co to vlastně znamená? Znamená to, že skutečně žil, a dokonce, když vstal z mrtvých, žije. To je obsah křesťanské víry. Zaznamenali to potom všichni v generacích následujících, že je to náročné. Že dochází i k různým střetnutím, k velkému ochabování ve víře i v tom následování Krista Pána. Na druhé straně se staly Vánoce třeba pro svatého Františka z Assisi úžasnou příležitostí. On to chtěl jakoby vidět na vlastní oči, a tak si zbudoval v Grecciu takový Betlém za vesnicí. To potom františkáni kamkoliv přicházeli, roznesli po světě, a tak se betlémy dostaly až k nám, domů.

Je dobré vědět, že jde o čas velké radosti. A ta se projevila různým způsobem hlavně v hudbě. Je to známá Rybova Mše vánoční, jsou to pastorely, koledy. V adventu to bývaly roráty ve ztišení a o Vánocích a po Vánocích velké skladby s radostnou a výrazovou hudbou.

Co to pro nás znamená. Že vlastní obsah Vánoc se bohužel u mnoha lidí vytratil. Možná že by bylo dobré, promýšlet znovu přípravu na Vánoce i prožitek Vánoc. My křesťané se o to snažíme. Já sám tvrdím, že nás čeká nadále hledání, dohledávání toho, jak máme advent a Vánoce prožívat, abychom se neminuli smyslem. Kristus Pán se narodil. V té hymně vánoční, nám, nám narodil se, neznamená, že jen nám, ale celému světu.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2012
 P ZJ ST