Bůh vinařem

Klikněte pro větší obrázek Romuald Štěpán Rob se narodil v roce 1974 v Praze. Po maturitě na průmyslové škole elektrotechnické vystudoval Cyrilometodějskou teologickou fakultu v Olomouci. V roce 1992 vstoupil do Řádu kazatelů (dominikánů) a o 6 let později byl vysvěcen na kněze. Působil jako farář v Plzni a poté v Olomouci. V letech 2006–2011 byl převorem Kláštera dominikánů v Praze. V současné době působí v dominikánském klášteře ve Znojmě. Spolupracoval nebo spolupracuje s Českým rozhlasem, Radiem Proglas, TV Noe a Českou televizí (námět a scénář pořadu „Václav Havel a Dominik Duka: společný výslech“ a další). Rád jezdí na kole, lyžuje, plave a provozuje adrenalinové sporty.

Bůh vinařem

Lidé od nepaměti touží spatřit Boží Tvář. Kdo je ten, který je první příčinou existence všeho? Nazývají ho Osudem, Prozřetelností, Spravedlností. Jako by si pamatovali, že kdysi jsme rozmlouvali s Bohem tváří v tvář a jako bychom tušili, že znát Stvořitele a přátelit se s ním je pramenem bezpečí a klidu v rozbouřeném světě.

Na stránkách Starého Zákona se v žalmech zpívá: „Pane, ukaž nám svou jasnou Tvář a budeme spaseni“ (Ž 4,7) a zároveň proroci i patriarchové vědí, že nelze vidět Boha a zůstat naživu. Přesto však touha vidět Boží Tvář je, zdá se, silnější než hrozba smrti a tak svatopisci opakují: „Ať Hospodin rozjasní svou tvář nade mnou!“ (Ž 67)

Klikněte pro větší obrázek Ježíš přichází a mnoha podobenstvími, gesty a slovy, vypráví o této Boží Tváři. A uprostřed kvetoucí getsemanské zahrady se svěří svým učedníkům slovy: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař…“ (Jan 15)

A tak se dívám vinařům do tváře a pod ruce o trochu déle. Musí být v nich a v jejich práci ještě něco víc, co nám podle Ježíšových slov vypráví o Bohu.

Vinaři žijí pro své vinice a vinohrady, často je i vysázeli, jak píše prorok Izaiáš o Bohu, že měl vinici na úrodném svahu. Zkypřil ji, kameny z ní vybral a vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavěl věž i lis v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny.

Vinařové pro své vinice žijí. Nadřou se, sledují starostlivě počasí a kdyby mohli, poručí větru, dešti a slunci, jen aby vše dobře dopadlo a byl dobrý rok.

Klikněte pro větší obrázek Když potom sklidí úrodu, začínají bydlet ve svých sklepech až tak, že manželky žárlí. Všechno pečlivě měří a dokáží se se sklizenou úrodou doslova mazlit a vínu třeba udělat teplo, aby se laskavě rozkvasilo. Mlčí, když tvrdě pracují pro kvalitu úrody, ale často si umí najít čas pro přátele, posedět s nimi a potěšit se z dobrého ročníku vína.

Když to všechno pozoruji, jakoby se mi Boží Tvář rozjasňovala. Jako bych do ní mohli více pohlédnout. A nejenom, že žiji, ale je mi lépe. Bůh je vinařem.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2012
 P ZJ ST HD