Pravidlo USB: Uteč – Schovej se – Bojuj

Pravidlo USB: Uteč – Schovej se – Bojuj

Nedávno můj syn Jakub vyprávěl o hodině civilní obrany, kterou měli ve škole. Tam se od policie dozvěděl, co znamená pravidlo USB. Znamená uteč, schovej se, bojuj. Přesně v tomhle pořadí. To pravidlo je velmi užitečné v případě ohrožení života. Zdá se, že toto pravidlo jako lidé užíváme od úsvitu dějin. Náš praotec Jákob utekl před naštvaným bratrem a otcem, kterého podvedl. Dlouho se schovával, aby jednoho dne našel sílu překonat strach z toho, co bylo a bude.

Teď o Velikonocích můžeme sledovat apoštola Petra, který se schovává, utíká a dokonce zapírá toho, komu před nedávnem sliboval věrnost a oddanost. Ano, toho Petra, který dostal od Krista klíče od Božího království. Ty klíče máme všichni. Jak říká Carl Gustav Jung, že ty klíče leží ve tmě a my musíme najít odvahu se do těch temnot vydat.

Kristus, jehož pašijovou cestu dnes začínáme, neutíká. A ani my nemusíme utíkat. Tím místem, ze kterého se neutíká, je láska, přesvědčení a vědomí toho, že jsme milováni a sami dokážeme milovat. Zdá se, že většinu lidí nezajímá to, zda jsme perfektní křesťané s thymolinovým úsměvem, ale mnohem více se zajímají o to, odkud se bere síla, která nám dává energii znovu vstát, znovu si stoupnout na nohy a pokračovat dál v cestě. Miliony žen a mužů čekají na velmi důležitou zprávu ve svém životě. O tom, zda jsou milováni a o tom, zda dokážou milovat.

Věřte mi, za většinou nemocí je strach ze života. Potvrdí vám to lékaři, pracovníci ambulancí, psychologové i terapeuti, že většina z nás má strach z dalšího selhání, z další chyby. I z toho, že budeme znovu zraněni. Nedávno jsem četl úryvek z úchvatného dopisu, který napsal jeden dominikánský provinciál svému mladšímu spolubratrovi, který se zamiloval.

Jsem rád, že ses zamiloval, protože tvým pokušením vždycky, myslím, nebylo puritánství, úzkoprsost a jistá nelidskost. Vlastně ses bál, bál ses života, protože jsi chtěl být svatý a přitom jsi věděl, že jsi umělec. Umělec v tobě viděl krásu všude kolem, budoucí světec v tobě říkal: ale vždyť je to strašně nebezpečné. Novic v tobě říkal: pevně zavři oči. Kdyby do tvého života nevstoupila tato dívka, mohlo by tě to zničit. Myslím, že ti ta žena zachrání život. Odsloužím mši jako poděkování za to, čím ti tato dívka je a co pro tebe udělala.

Aby bylo jasno, nemám vůbec nic proti dodržování předpisů a řádů, ale mám také zato, že podobné předpisy a řády přibily Ježíše na dřevo kříže, protože ti, kteří volali ukřižuj, nebyli schopni milovat.

Naše církve, kostely i modlitebny jsou často nasáklé chladem nelidskosti a neodpuštění. Jestliže velikonoční příběh vypráví něco, pak je to příběh o lásce. O lásce, která se nebojí temnoty hrobů, která se nebojí kříže a která kráčí vstříc všem, kteří touží po odpuštění. Svět nespasí naše kázání, ale jedině láska Kristova prostoupená tělem a krví, duší i duchem, nebem i zemí, po které šlapeme.

Nastal čas žít z lásky, bojovat se sobectvím i s církevním narcismem tak, jako to dělal náš Pán, pro to jediné, na čem vskutku záleží. Pokoj a dobro.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2019
 P ZJ ST HD