Začíná postní doba

Žijeme ve zrychlené době, která určuje často směr našeho života. Jsou to mediální zprávy, které vytvářejí virtuální realitu našeho života, která ne vždy odpovídá tomu, co ve skutečnosti prožíváme. V tento čas nastává období, ve kterém budeme moci znovu objevit nádherný poklad našeho nitra, našich životů. Často ten balast a nerealita života ovlivňují naše mluvení, jednání a chování.

Velmi zvláštní doba, doba postní před velikonočními svátky nám znovu pomáhá objevit náš vztah k sobě, k druhým a k Bohu. U Mistra Eckharta čteme, že každé připoutání k tvému Já ti bere svobodu. Každý den dostáváme lákavé nabídky k široké cestě. Ale to vše stojí proti tomu, co nám říká evangelní poselství, které nás vybízí k úzké cestě. Úzká cesta vede člověka ke spravedlnosti a k pravdě, k poznání sebe samého. My si dobře uvědomujeme, jak právě v této souvislosti je důležitý přítomný okamžik. Přítomný okamžik, který je dán jako obrovský dar. Přítomný okamžik, který prorok Izaiáš nazývá Kairos. Řekové tak pojmenovali boha přítomného okamžiku a jeho obraz umístili při vstupu na olympijský stadion. Hledejme tedy nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní nám bude přidáno.

Církevní otec Řehoř z misii to píše ve svém listě: kdo stoupá, nikdy nepřestává znovu začínat, nikdy s těmi začátky neskončí. Kdo stoupá vzhůru nikdy nepřestává toužit po tom, co poznává jako pravý cíl své cesty. A cesta k dokonalosti vede přes kříž. Duchovní pokrok vyžaduje překonávání slabostí a život ve vnitřním pokoji, který dává Bůh. Nejedná se o záporný postoj k životu či odvrat od světa. Naopak, lidský život je o to hlubší, čím radikálněji se nám podaří opustit naše malé Já.

Biskup Augustin zdůrazňuje ve svých vyznáních, kdy přiznává, že toužil poznat význam a povahu času. A sám nakonec říká: Pane můj, jak bezedná je propast tvých tajemství. Jak daleko mě od nich odvedly následky mých hříchů. Dej mi své světlo, které dá cíl a směr mému životu.

Snažme se v tomto přípravném období doby postní osvobodit od tlaků uchvátaných hodin, marného snění. Hledejme spíše to krásné, co přichází v našich přítomných okamžicích. Následujme Krista, který nás ujišťuje, že je světlem světa, že je přemožitelem každého zla. Budeme v tom důslední, zvláště když kolem nás onen svět utíká do velkého snění, do hlubokého zamyšlení, do obrovského množství vyprázdněných slov.

Mějme na mysli slova theologa Karla Ránera, který o dnešní době hovoří, že všechno běží o překot, všichni hovoří jeden přes druhého, každý sleduje jen svá vlastní přání a cíle. Že se ustavičně odehrává boj o místo na slunci. A že nakonec si lidé navzájem nerozumějí.

Buďme lidmi, kteří význam Kristových slov, že je třeba více poslouchat jeho, než onen svět kolem nás, berme vážně. Teď je ten čas, teď je ta doba, kdy máme pravdivě poznávat trpícího Krista a sebe v jeho službě. Toto poznání pravdy velmi silně na jednu stranu bolí, ale na druhou stranu nás učiní neskutečně svobodnými. Přeji nám všem požehnanou dobu postní.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2019
 ZJ ST HD